< Stowarzyszenie Oficerów MW
SO MW

HONOROWI CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

III Walny Zjazd Stowarzyszenia w dniu 07.06.1997r., na wniosek Zarządu Głównego, nadał godność członka honorowego:

Na VI Walnym Zjeździe SO MW RP w dniu 10 maja 2003 r. godność członka honorowego otrzymali:

Na VII Walnym Zjeździe SO MW RP w dniu 14 maja 2005 r. godność członka honorowego otrzymał:

Na VIII Walnym Zjeździe SO MW RP w dniu 24 marca 2007 r. godność członka honorowego otrzymał:

Na XI Walnym Zjeździe SOMW RP, który odbył się 20 kwietnia 2013 roku godność honorowego członka otrzymał:

XII Walny Zjazd 18 kwietnia 2015 roku na wniosek Zarządu Głównego nadał godność członka honorowego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP następującym członkom zwyczajnym:


XIII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP nadało w dniu 4 marca 2017 roku tytuły członków honorowych następującym członkom zwyczajnym:

Na XIV Zebraniu Delegatów SOMW RP, które odbyło się 6 kwietnia 2019 roku godność honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP otrzymał:


Na XVI Zebraniu Delegatów SOMW RP, które odbyło się 22 kwietnia 2023 roku godność honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP otrzymał:


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.