SO MW

ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

  • Władze Naczelne
  • Koła terenowe

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków /Zebranie Delegatów/ zwyczajne zwołuje Zarząd Główny raz na dwa lata.

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) i jest wybierany na okres kadencji tj. 4 lata
Zarząd Główny składa się z 7 do 9 osób, spośród których wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

22 kwietnia 2023 roku na XVI Zebraniu Delegatów Zarząd Główny SOMW RP na swojego prezesa wybrał wiceadmirała w st. spocz. Macieja WĘGLEWSKIEGO

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków /Zebranie Delegatów/ na kadencję czyli 4 lata.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Od 15 maja 1999 roku przewodniczącym GKR jest kmdr por. w st. spocz. inż. Witold ŚCIANA.

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje obecnie 15 kół terenowych, w tym Koło nr 7 w Warszawie, Koło nr 9
w Świnoujściu, Koło nr 10 w Ustce i Koło nr 15 w Siemirowicach.


Poza statutową struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje Redakcję biuletynu wewnętrznego, kwartalnika "KOMODOR", którą od 2011 roku kieruje jako redaktor naczelny i techniczny kmdr por. w st. spocz. dr inż. Gabriel SAMSON.

Oficerowie, chcący należeć do Stowarzyszenia lub założyć nowe koło terenowe swojego rocznika promocji albo środowiskowe, mogą uzyskać informację w zakładce Koła.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.