SO MW

Komandor dyplomowany w st. spocz. Walerian T. Rogalski

Urodził się 25 października 1934 roku w Podrzewiu koło Poznania. W 1952 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po promocji do stopnia podporucznika marynarki w 1956 roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy działu obserwacji i łączności na ORP "ISKRA".
W połowie 1957 roku objął obowiązki nawigatora na ORP "BŁYSKAWICA".
W latach 1958-1963 był dowódcą działu nawigacyjnego na ORP "BURZA" i ORP "GROM". W tym okresie ukończył roczny kurs doskonalenia oficerów nawigacji w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Od 1963 roku do 1966 roku był słuchaczem Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. Po ukończeniu studiów dowódczo-sztabowych, w styczniu 1967 roku, został skierowany do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowisko starszego asystenta Katedry Taktyki Sił Morskich Wydziału Dowódczego. Prowadził również wykłady z nawigacji w Katedrze Nawigacji.
Od połowy 1968 roku służył jako oficer operacyjny w Sztabie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu. W czerwcu 1969 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Sztabu 2 Brygady Okrętów Desantowych w Świnoujściu.
W latach 1973 - 1979 pełnił obowiązki starszego oficera ds. operacji morskich Oddziału Operacyjnego Sztabu Dowództwa Marynarki Wojennej. W tym okresie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. W połowie 1979 roku rozpoczął służbę w Oddziale Systemów Kierowania Sztabu DMW na stanowisku starszego specjalisty, a następnie zastępcy szefa Oddziału.
W stan spoczynku odszedł 26 lutego 1993 roku.

Komandor dyplomowany w stanie spoczynku Walerian T. Rogalski w okresie zawodowej służby wojskowej odznaczony został krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i medalami resortowymi. Członek SOMW RP od 07 lutego 1995 r. Na II Walnym Zjeździe, 13 maja 1995 r. wybrany został członkiem i sekretarzem Zarządu Głównego. Funkcje prezesa Zarządu Głównego pełnił od 27 listopada 2001 r. do 24 marca 2007r.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.