SO MW

Wiceadmirał Maciej Węglewski

Wiceadmirał Maciej Węglewski do Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej wstąpił w 2010 roku. Na X sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Of MW w marcu 2011 roku został wybrany do Zarządu Głównego na stanowisko Prezesa.
Maciej Węglewski urodził się 21 lipca 1950 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu w 1972 roku Wydziału Dowódczego WSMW jako ppor. mar. inż. skierowany został do Dywizjonu Okrętów Rakietowych 3. Flotylii Okrętów. Dowodził okrętem rakietowym ORP "Darłowo", następnie dywizjonem okrętów aż objął dowodzenie 3. Flotyllą Okrętów. Pełnił również obowiązki Dowódcy Garnizonu Gdynia. Od 2005 do 2010 roku był szefem Szkolenia Marynarki Wojennej, z którego stanowiska odszedł w stan spoczynku.
Odznaczony jest Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi oraz medalami resortowymi.
W okresie trzech kadencji pełnienia funkcji prezesa adm. Maciej Węglewski rozszerzył i uaktywnił działania SOMW RP. W okresie tym z jego inicjatywy powstało 9 nowych kół terenowych, w tym również w Ustce
i Siemirowicach. W 2023 roku na Zebraniu Delegatów wybrany został na czwartą kadencję kierowania Stowarzyszeniem jako jego Prezes.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.