SO MW

Komandor dr med. Bogumił Filipek

Komandor dr med. Bogumił Filipek członkiem Koła nr 8 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP jest od dnia jego założenia to znaczy od 27 września 2004 roku. Był jego pierwszym prezesem przez całą kadencję do 05. listopada 2008 roku. W tym czasie rozwinął aktywną działalność organizacyjną
i stowarzyszeniową poprzez spotkania towarzyskie i integracyjne. Przez te cztery lata w kole było,
w najlepszym okresie ponad 50-członków, którzy włączali się w działania proponowane przez niego: wygłaszając referaty, przedstawiając historie związane z działalnością w służbie w MW, uczestnicząc
w uroczystościach, propagując wiedzę o osobistościach zasłużonych dla ww. rodzaju sił zbrojnych. Dzięki jego inicjatywie uhonorowano kontradmirała prof. dr hab. Wiesława Łasińskiego, byłego komendanta
7. Szpitala MW a następnie Rektora Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi tytułem honorowego członka SOMW RP. Kol. Filipek uczestniczył również w inicjatywach: wmurowania tablic pamiątkowych oficerów lekarzy którzy zginęli w obozie w Katyniu, czy upamiętnieniu zasług prof. dr hab. Augustyna Dolatkowskiego (jedna z ulic na Oksywiu nosi jego imię).
Kmdr dr med. Bogumił Filipek jest specjalistą w dziedzinie medycyny morskiej, autorem wielu opracowań naukowych w tej dziedzinie, współautorem podręczników w dziedzinie medycyny podwodnej oraz znany jest, nie tylko w Polsce ale i za granicą jako kolekcjoner medali okolicznościowych i autor albumów związanych z Morzem w szerokim tego słowa znaczeniu oraz z miastem Gdynia. Jego medale prezentowane były na ponad 100 wystawach w różnych miastach w Polsce i za granicą. Najsłynniejsze z nich to: w Lizbonie w 2000 roku na Expo 2000, oraz w polskim Sejmie w lutym 2010 roku. Różnorodna tematyka, przede wszystkim marynistyczna i gdyńska pokazywana na Darze Pomorza oraz wystawach w całej Polsce zjednała mu uznanie i sławę wśród nie tylko ludzi morza i mieszkańców Gdyni. Jest współautorem książki-katalogu "Medale Marynarki Wojennej 1918-2008".
W Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej RP, Kole nr 8 lekarzy i farmaceutów MW jest aktywnym członkiem, inicjatorem wielu pomysłów, ich realizatorem i uczestnikiem. Przyznanie mu tytułu członka honorowego jest uwieńczeniem jego społecznej i stowarzyszeniowej działalności.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.