SO MW

Kmdr por. rez. dr inż. Gabriel Samson

Kmdr por. rez. dr inż. Gabriel SAMSON urodził się 5 sierpnia 1944 roku w Gdyni. W 1963 roku ukończył naukę w Technikum Łączności w Gdańsku i rozpoczął studia na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Po promocji na stopień podporucznika marynarki w 1967 roku rozpoczął służbę na okrętach podwodnych: ORP „SĘP” - na stanowisku dowódcy działu Łączności i Obserwacji Technicznej a od 1969 roku, po wycofaniu ORP „SĘP” z linii przeniesiony został na ORP „KONDOR” na takie samo stanowisko.

W latach 1971 do 1975 studiował hydroakustykę i hydrolokację w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. Po jej ukończeniu służył w WSMW w Katedrze Łączności i Obserwacji Technicznej na stanowisku wykładowcy. W 1982 roku ukończył w Akademii Marynarki Wojennej studia doktoranckie i po obronie rozprawy doktorskiej przeniesiony został na stanowisko adiunkta, na którym pracował do września 1991 roku, kiedy to na własną prośbę odszedł do rezerwy. Kmdr por. rez. dr inż. Gabriel Samson w okresie zawodowej służby wojskowej odznaczony został złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi oraz pięcioma medalami resortowymi.

Służąc jeszcze w AMW był jednocześnie od 1985 roku prezesem Zarządu „Wojskowej Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych „Dąbrowa” w Gdyni”. Pod jego kierownictwem administracyjnym spółdzielnia wybudowała 54 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Po oddaniu ich do użytkowania, przekazaniu własności domów na członków spółdzielni zrezygnował w 1994 roku ze stanowiska prezesa.
Po odejściu ze służby czynnej do rezerwy dużo pracuje społecznie.
Od 1999 roku jest członkiem zarządu (wiceprezesem) Fundacji „O dach dla historii Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej”, realizującej budowę Muzeum Marynarki Wojennej. Fundacja jako inwestor zastępczy wybudowała Muzeum do stanu surowego zamkniętego.

Jest aktywnym członkiem (założycielem) Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP od jego powstania, czyli 1992 roku. W roku 1995 wybrany został skarbnikiem Zarządu Głównego i funkcję tę pełnił do VIII Walnego Zjazdu tj. 24 marca 2007 roku, kiedy wybrany został prezesem Zarządu Głównego. Funkcję prezesa ZG pełnił jedną kadencję do X Walnego Zjazdu, który odbył się 26 marca 2011 roku. Na Zjeździe tym zobowiązał się wznowić wydawanie biuletynu wewnętrznego „KOMODOR”. Słowa dotrzymał, albowiem od września 2011 roku pod jego redakcyjnym kierownictwem wydawane są kolejne numery tego kwartalnika. Pełnił jednocześnie funkcję reportera Stowarzyszenia i współpracując z Biurem Prasowym MW umieszczał na stronie internetowej Stowarzyszenia informacje o działalności i aktualnościach z życia naszej organizacji. Od 2018 samodzielnie prowadzi stronę internetową Stowarzyszenia. 20 kwietnia 2013 roku XI Walny Zjazd SOMW RP, na wniosek Zarządu Głównego nadał mu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.