SO MW

STOWARZYSZENIE OFICERÓW
MARYNARKI WOJENNEJ RPStowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP założone zostało 12 lutego 1992 roku, osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym oficerów Marynarki Wojennej pozostających w rezerwie, w stanie spoczynku lub pełniących czynną służbę wojskową.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej integruje środowiska oficerów różnych pokoleń, mieszkających w kraju i za granicą - wszystkich tych, których łączy wierność polskiej banderze wojennej
i szacunek dla tradycji Marynarki wojennej RP. Stowarzyszenie wspiera rozwój Marynarki Wojennej
i popularyzuje jej rolę w systemie obronnym państwa. Jako zrzeszenie koleżeńskie członkowie Stowarzyszenia wspierają się i udzielają pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, rozszerzają kontakty z kolegami mieszkającymi za granicą, organizują zloty jubileuszowe absolwentów - oficerów Marynarki Wojennej. Uczestniczą w życiu polskich sił morskich, wspierają działalność twórczą i publicystyczną..POSTANOWIENIE
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.