SO MW

Komandor w st. spocz. dr inż. Stefan Czarnecki

Kmdr w st. spocz. dr inż. Stefan Czarnecki urodził się 14 lipca 1936 roku w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach. Szkołę podstawową ukończył w 1950 r., Technikum Energetyczne w Sosnowcu w roku 1954, po czym skierowany został do pracy w Wytwórni Chemicznej Nr 9 w Bydgoszczy. Rok później zdał egzaminy wstępne i został przyjęty na Wydział Techniczny Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów w grudniu 1958 roku awansowany na stopień podporucznika marynarki. Studia ukończył w maju 1961 roku i służbę zawodową rozpoczął w Oddziale Ratowniczym Marynarki Wojennej na stanowisku oficera mechanika okrętu ratowniczego R-22 a następnie specjalisty ds. sprzętu ratowniczego.
Jesienią 1963 roku przeniesiony do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta w Katedrze Kotłów i Turbin Okrętowych, gdzie prowadził zajęcia z okrętowych turbozespołów spalinowych.
W roku 1969 obronił rozprawę doktorską, po czym awansował na stanowisko adiunkta. W 1977 roku awansował na stanowisko docenta, a w 1979 roku wyznaczono go na Zastępcę Komendanta WSMW ds. Naukowych. W roku 1994 powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AMW.
Jest autorem i współautorem szeregu opracowań naukowych, brał udział w pracach badawczych głównie z zakresu silników i siłowni okrętowych, silników parogazowych, doskonalenia eksploatacji techniki okrętowej, organizacji zaplecza badawczego Marynarki Wojennej, techniki nurkowań saturowanych i odnawialnych źródeł energii.

Za całokształt działalności służbowej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz medalami i odznaczeniami resortowymi.
Jest aktywnym członkiem szeregu organizacji społecznych i stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W latach 1998 – 2002 był radnym miasta Gdyni.

W Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej RP przez kilka kadencji pełnił obowiązki prezesa Zarządu Koła terenowego nr 1 oraz dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego. Jest inicjatorem fundowania przez Stowarzyszenie nagrody dla absolwenta AMW tzw. „Lidera integracji absolwentów AMW … roku”, którego wybierają koleżanki i koledzy promocji danego rocznika.
XII Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego nadał 18 kwietnia 2015 roku kmdr. w st. spocz. dr. inż. Stefanowi Czarneckiemu godność honorowego członka Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.