SO MW

Kmdr por. rez. Włodzimierz MIELOCH

Włodzimierz Mieloch urodził się 31 sierpnia 1939 roku w Poznaniu. W roku 1957 ukończył Technikum Łączności w specjalności teletechnik przenoszeniowy. W latach 1957 do 1959 pracował zawodowo i jednocześnie rozpoczął zaoczne studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki poznańskiej. Będąc jeszcze w technikum uprawiał żeglarstwo na jeziorze Kierskim. Żeglarstwo śródlądowe zaczęło kolidować ze studiami, w następstwie czego przerwał studia i został powołany w październiku 1959 r. do służby czynnej w Marynarce Wojennej .

Po przeszkoleniu unitarnym w Ustce szkolenie specjalistyczne jako radiotelegrafista ukończył w Dywizjonie Okrętów Podwodnych na ORP „Kaszub”.
Od 1961 roku studiował na Wydziale Mechanicznym WSMW w Gdyni a po promocji na stopień podporucznika marynarki w 1965 roku skierowany został do służby w 3. Dywizjonie Kutrów Torpedowych w Helu na stanowisko mechanika na małym okręcie rakietowym ORP „Kołobrzeg”. Do 1970 r. pełnił obowiązki elektryka w 3. Dywizjonie Okrętów.

Po utworzeniu 3 Flotylli Okrętów w 1970 r. i po reorganizacji kutrów do 1973 roku pełnił obowiązki elektryka I Dywizjonu Kutrów, a następnie do lutego 1983 r. był zastępcą dowódcy ds. technicznych Pierwszego Dywizjonu. W 1980 roku ukończył zaoczne studia magisterskie w WSMW. W lutym 1983 roku odszedł do rezerwy w stopniu komandora porucznika.

Pod koniec 1983 roku rozpoczął pracę na statkach handlowych pod obcymi banderami. Na kontraktach zagranicznych pracował początkowo jako mechanik okrętowy a po uzyskaniu tytułu starszego mechanika od1993 roku jako starszy mechanik. Pracę zawodową zakończył w 2002 roku . W tym samym roku wstąpił do Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, w którym od 2007 roku jest członkiem a od 2011 roku skarbnikiem Zarządu Głównego. XIII Zebranie Delegatów SOMW RP w dniu 4 marca 2017 roku nadało mu tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.