SO MW

HISTORIA
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej powstało 12 lutego 1992 roku w Gdyni. Osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 roku.

POSTANOWIENIE


Inicjatorami utworzenia Stowarzyszenia byli oficerowie Marynarki Wojennej

Prezesami Zarządu Głównego byli:

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie od 24 kwietnia 1993 roku do 15 maja 1999 roku był kmdr dypl. w st. spocz. Stanisław LORENS (odszedł na wieczną wachtę 9 lipca 2013 roku).

WSPOMNIENIA


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.