SO MW

Komandor w st. spocz. Stanisław WIELEBSKI

urodził się 12 grudnia 1929 roku. W wieku 20 lat rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. W 1953 roku ukończył studia z wyróżnieniem i awansował na stopień porucznika marynarki. Służbę na okrętach rozpoczął na okręcie podwodnym ORP „SĘP" na stanowisku II oficera mechanika. W czerwcu 1954 roku został wyznaczony na stanowisko I mechanika nowego okrętu podwodnego typu „Malutka" – ORP „KASZUB". W 1956 roku powrócił ponownie na ORP „SĘP", gdzie objął stanowisko I mechanika.
W 1958 roku przeszedł do służby w pionie technicznym Dowództwa Marynarki Wojennej, a następnie Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym okresie ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej w zakresie budowy okrętów.
Od 1969 roku powrócił do Marynarki Wojennej i objął stanowisko zastępcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 1976 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Budowy Okrętów i Postępu Technicznego w Dowództwie Marynarki Wojennej. Od 1980 roku był zastępcą Szefa Szefostwa Techniki Morskiej podległego Głównemu Inspektorowi Techniki Wojska Polskiego.

W 1986 roku został wyznaczony na dyrektora Centrum Techniki Morskiej - ośrodka naukowo-badawczego przeznaczonego dla potrzeb Marynarki Wojennej. Funkcję tę pełnił do końca 1990 roku, po czym odszedł w stan spoczynku.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.