SO MW

Kmdr dr Ryszard Miecznikowski
(1933-2001)

Urodził się 30 stycznia 1933 r. w miejscowości Czerniło, w powiecie kostopolskim województwa wołyńskiego. 5 czerwca 1951 r. został podchorążym OSMW. Po jej ukończeniu w 1955 r., w stopniu ppor. mar., skierowany został do l Brygady Okrętów Podwodnych i wyznaczony na dowódcę działu nawigacji i łączności ORP "Krakowiak". W 1957 r. awansował na por. mar. i rok później został pomocnikiem dowódcy na tym okręcie. W latach następnych tę samą funkcję pełnił na ORP "Ślązak". W 1961 r. skierowany został na kurs dowódców okrętów podwodnych a po jego ukończeniu został dowódcą ORP "Mazur". Po dwóch latach, jako kpt. mar., wyznaczony został na zastępcę dowódcy nowo wcielonej jednostki proj. "613" a po dalszych pięciu miesiącach objął dowództwo ORP "Orzeł". Funkcję tę sprawował przez kolejne cztery lata, awansując w 1968 r. do stopnia kmdr ppor. Po 13 latach służby na okrętach podwodnych w 1968 r. skierowano go na studia do leningradzkiej Akademii Marynarki Wojennej. Po powrocie do kraju w 1971 r. objął obowiązki starszego wykładowcy Katedry Taktyki Sił Morskich Wydziału Dowódczego WSMW. W 1972 r., już jako kmdr por., rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. Po ich ukończeniu w 1977 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Katedry Sztuki Operacyjnej i Taktyki Rodzajów Sił Marynarki Wojennej, natomiast w 1984 r. - na szefa tej katedry. Pełniąc służbę w WSMW a następnie w AMW, wypracował sobie autorytet i szacunek środowiska MW. Pod jego kierunkiem i z jego inspiracji krystalizowały się nowe koncepcje z zakresu sztuki operacyjnej, taktyki, organizacji dowodzenia siłami morskimi, zabezpieczenia działań bojowych marynarki wojennej i jej współdziałania z innymi rodzajami sil zbrojnych. Swoim przemyśleniom dawał wyraz również w publikacjach. Był m. in. autorem pracy Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej. Zasady ogólne, uczestniczył w przygotowaniu opracowań Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej. Działania systematyczne Marynarki Wojennej i Taktyka torpedowych okrętów podwodnych.
Z czynnej służby wojskowej odszedł w 1991 r. Nadal jednak pasjonowała go morska sztuka wojenna. Już jako oficer rezerwy uczestniczył w opracowywaniu założeń morskiej operacji obronnej.
Był inicjatorem powołania i brał aktywny udział w pracach SOMWRP.
Został odznaczony m. in. złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej i złotą odznaką Zasłużony Pracownik Morza.
Zmarł nagle 30 marca 2001 r. w wieku 68 lat.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.