SO MW

Kmdr w st. spocz. mgr Mieczysław Jamróz

Urodził się 2 maja 1932 r. w Kozińcu koło Wadowic. W 1955 r. ukończył studia na Wydziale Pokładowym OSMW a następnie w 1964 r., już w stopniu kpt. mar., zaoczne studia I stopnia na Wydziale Pokładowym WSMW. Pełniąc służbę w MW ukończył również w 1961 r. Kurs Doskonalenia Dowódców Grup Torpedowych oraz w 1964 r. - Zaoczny Kurs Badań Operacyjnych w WSMW. Jest magistrem pedagogiki po studiach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Służbę oficerską rozpoczął w 1955 r. w stopniu ppor. mar. jako dowódca działu artylerii małego kalibru niszczyciela "Błyskawica". W 1957 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy kutra torpedowego "81". Następnie był dowódcą okrętu także na innych kutrach torpedowych oraz dowódcą grupy kutrów torpedowych. W 1964 r. objął stanowisko dowódcy 1 dywizjonu kutrów torpedowych 3 Brygady Kutrów Torpedowych a od 1971 r. był dowódcą 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych w 3 Flotylli Okrętów.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 1975 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Po zakończeniu służby w MW pracował najpierw w Gdańskim Urzędzie Morskim a następnie przez kilkanaście lat na stanowiskach kierowniczych w resorcie oświaty.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami oraz odznakami, m. in.: Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej i Gdynia za Zasługi. Był inicjatorem powołania i aktywnym członkiem SOMWRP.

Odszedł na wieczną wachtę 19 lutego 2008 roku.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.