SO MW

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
WYBRANY NA XVI ZEBRANIU DELEGATÓW 22 KWIETNIA 2023 ROKU  • Kol. Maciej WĘGLEWSKI – prezes,


  • kol. Stanisław TEICHERT - wiceprezes,
  • kol. Robert KOŚCIELNIAK - sekretarz,
  • kol. Wojciech KLEIN – skarbnik,
  • kol. Bogdan GIERSZEWSKI- członek,
  • kol. Stanisław KWIATKOWSKI - członek,
  • kol. Marek MARCINIEC - członek,
  • kol. Krzysztof TERYFTER - członek,
  • kol. Tomasz WITKIEWICZ - członek.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.