SO MW

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
WYBRANA NA XVI ZEBRANIU DELEGATÓW 22 KWIETNIA 2023 ROKU  • kol. Witold ŚCIANA – przewodniczący,

  • kol. Małgorzata WOŹNIAK – sekretarz,
  • kol. Zenon JUCHNIEWICZ – członek,
  • kol. Wojciech KRYSIAK - członek.
Skład GKR dod 6. kwietnia 2019 roku do 22. kwietnia 2023 roku był: Witold ŚCIANA – przewodniczący, Bronisław TRZPIS – sekretarz, Marek CZAJKOWSKI – członek, Janusz GORBATOWSKI – członek, Dariusz KLOSKOWSKI – członek.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.