SO MW

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wpierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać oficer Marynarki Wojennej pozostający w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniący służbę czynną / zgodnie z ustawą z dnia 30.06.1970r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z późniejszymi zmianami / - absolwent polskiej lub zagranicznej uczelni morskiej.


Dalsza część tekstu jest archiwalna, aktualizuje go paragraf 10, punkt 2 Statutu z 2016 roku.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać oficer nie będący absolwentem uczelni morskiej, jeżeli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • legitymuje się co najmniej 10-letnią służbą na okrętach
    lub w sztabach zespołów okrętów albo w jednostkach lotnictwa Marynarki Wojennej RP
  • służył co najmniej 15 lat w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej RP
  • cieszy się autorytetem w środowisku oficerów korpusu osobowego Marynarki WojennejUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.