SO MW
2023-09-13 13:00
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ
KMDR DR INŻ. ZYGMUNT MISZEWSKI

W dniu 11 września 2023 roku w wieku 86 lat na wieczną wachtę odszedł kmdr dr inż. Zygmunt Miszewski. Msza św. żałobna odprawiona została w kościele św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu w piątek 15 września. Po mszy św. odprowadzono zmarłego na miejsce ostatniego spoczynku na cmentarzu parafialnym w honorowej asyście wojskowej oraz poczet sztandarowy Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.

Zygmunt Miszewski urodził się 8 września 1937 roku w Gdyni. W 1944 roku rozpoczął naukę w tzw. „Polenklasse”, późniejszej szkole podstawowej nr 15 w Starym Obłużu. Jako absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w 1955 roku podjął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1959 roku mianowany został na stopień podporucznika marynarki a dwa lata później ukończył uczelnię jako magister inżynier w specjalności eksploatacji siłowni i systemów okrętowych.
Po zaledwie dwóch miesiącach służby na stanowisku oficera mechanika na trałowcu ORP „Rybitwa” rozpoczął odmienny rozdział zawodowego życia związany z rakietami klasy woda-woda. W 1977 roku ukończył studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Przez kolejne 18 lat był związany z WSMW i AMW. W 1993 roku, po 38. latach zakończył czynną służbę wojskową w stopniu komandora.
Po osiedleniu się w Mostach przez dwie dekady był członkiem tamtejszej rady sołeckiej. Rozpoczął okres życiowy, w którym wspaniale zapisał się w pamięci mieszkańców gminy Kosakowo. Był orędownikiem nieprzyłączenia gminy Kosakowo do Gdyni.
Jako historyk pasjonat w 2007 roku wydał pierwszą pozycję książkową „Bajania starego Dettlaffa”, literacką opowieść osnutą na wątkach legend z rejonu Rewy. W listopadzie 2022 roku światło dzienne ujrzały dwie kolejne, zamykające w sumie 18 książkowych pozycji jego autorstwa poświęconych historii i tradycjom ziemi kosakowskiej. Od 2011 roku publikował na łamach wydawanego w kosakowskiej bibliotece rocznika „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”.
Oprowadzał również wycieczki po terenie gminy. Kilkakrotnie był inicjatorem umieszczenia zasłużonych osób w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Zainicjował i uczestniczył w pracach zespołu wykonawczego budowy i odsłonięcia pomnika ku czci ofiar Piaśnicy i obozów śmierci.
Uhonorowany został 9. odznaczeniami państwowymi i 8. samorządowymi.
Najważniejszy był Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jednakże jak sam twierdził ogromne znaczenie miał dla niego medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Zmarł nagle zaledwie 3 dni po kolejnej rocznicy urodzin.
Panie komandorze doktorze inżynierze Zygmuncie Miszewski będzie nam Ciebie brakowało.

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.