SO MW
2023-08-15 13:00
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ
KMDR DR JÓZEF KREJ

13 sierpnia 2023 roku na wieczną wachtę odszedł w wieku 93 lat kmdr
w st. spocz. dr Józef Krej.
Msza św. żałobna odprawiona została 17 sierpnia w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Żołędowie (k. Bydgoszczy). Odprowadzenie zmarłego na wieczną wachtę odbyło się po mszy na cmentarzu parafialnym w Żołędowie.
Nad grobem pożegnały Go poczty sztandarowe Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP (kmdr Janusz Majorowicz) oraz Koła nr 25 Związku Żołnierzy WP (kmdr Stanisław Kwiatkowski). Mowę pożegnalną wygłosił prezes Koła nr 1 adm. floty Marek Brągoszewski oraz kmdr dr Krzysztof Zabiegliński.
Wiązankę kwiatów w imieniu SOMW RP złożył kmdr Leonard Budniak a w imieniu rektora-komendanta AMW kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta złożył kmdr prof. dr hab. Jerzy Przybylski. Znicze pamięci zapalił kmdr Jacek Barański.
Pożegnał również prawdziwego oficera marynarki kmdr. Józefa Kreja dzwon okrętowy, który dźwiękiem wybitych przez kmdr. Stanisława Teicherta szklanek potwierdził Jego zasługi dla Polski, Marynarki Wojennej i to, że był prawym i dobrym człowiekiem, niezawodnym kolegą oraz przełożonym.

Józef Władysław Krej urodził się 7 sierpnia 1930 roku w Liége (Belgia). W 1936 roku ojciec za udział
w strajku został wydalony z Belgii. Od 1937 roku Józef uczęszczał do szkoły powszechnej w Sieradzu.
W czasie okupacji niemieckiej pracował w firmie rozbiórkowo-budowlanej.
Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w szkole podstawowej a następnie w Liceum Pedagogicznym w Zduńskiej Woli.
Od 1951 roku pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Sieradzu. Pracował również
w Komendzie powiatowej MO ucząc milicjantów nie posiadających podstawowego wykształcenia.
W listopadzie 1952 roku powołany został do służby w Marynarce Wojennej, gdzie ukończył młodszy
a następnie starszy kurs radiotelegrafistów. Dalszą służbę odbywał w Szkole Specjalistów Morskich.
W 1959 roku ukończył OSMW, uzyskał dyplom technika nawigatora i skierowany został na OH „Bałtyk” na stanowisko zastępcy dowódcy ds. politycznych, na którym odbył dwa rejsy na Spitsbergen.
Od 1962 roku służył na ORP „Gryf”. W 1967 roku ukończył pomyślnie studia na Wydziale Pedagogiczno-Politycznym WAP.
W latach 1967-1969 pełnił obowiązki zdo. polit. na ORP „Wicher”, na którym oprócz ćwiczeń bojowych brał udział w rejsach zagranicznych do Edynburga, Rotterdamu, Sztokholmu i Helsinek.
Od 1969 do 1972 roku służył w zespole małych okrętów rakietowych a następnie kutrów rakietowo-torpedowych.
We wrześniu 1972 rozpoczął pracę w WSMW na stanowisku kierownika Zakładu Pedagogiki Wojskowej. Oprócz tego pełnił obowiązki kierownika Ośrodka Dydaktycznego Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych przy WSMW.
W ramach praktyk okrętowych pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Zespołu Szkolnych Okrętów Bojowych w Helu i Świnoujściu.
W 1978 roku ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych.
W 1987 roku odszedł na emeryturę ale nadal kontynuował pracę dydaktyczną w AMW i WSM w Gdyni.
Był aktywnym i wieloletnim członkiem Koła nr 1 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.
Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, wojskowo-morską i społeczną wyróżniony:
- wpisem do Honorowej Księgi Racjonalizatorów i Nowatorów Marynarki Wojennej,
- tytułem „Przodującego Nauczyciela Akademickiego AMW”,
- medalem „Zasłużony dla WSMW im. Boh. Westerplatte”,
- „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”,
- odznaką „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”,
- medalem z „Zasługi dla Marynarki Wojennej”,
- odznaką złotą „Zasłużony Pracownik Morza”,
- złotym i srebrnym „Krzyżem Zasługi”,
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Panie komandorze doktorze Józefie Krej, byłeś dla wielu przykładem mądrości życiowej i uczciwości. Będzie nam Ciebie brakowało.

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.