SO MW
2023-08-03 20:30
WIZYTA KONTRADMIRAŁA ZBIGNIEWA POPKA W NIDERLANDACH

13. lipca 2023 roku kadm. Zbigniew Popek członek Koła nr 1 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przebywał w niewielkiej miejscowości Driel k. Arnhem w Niderlandach. Odwiedził tam Centrum Informacyjne Polacy z Driel i dokonał wpisu w księdze pamiątkowej
w imieniu SOMW RP.

Złożył również wiązankę kwiatów i zapalił znicze pamięci naszego Stowarzyszenia pod pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz pod pomnikiem Powstań Polsko na Placu Polskim. Zapalił również znicz pamięci na cmentarzu wojennym w Arnhem-Osterbeeck. Tekst i foto: Zbigniew Popek

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.