SO MW
2023-07-31 12:00
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ
KMDR POR. MGR INŻ. ROMAN SWATKO

29. lipca 2023 roku na wieczną wachtę odszedł kmdr por. Roman Swatko. Pogrzeb odbył się 2. sierpnia o godz. 12:00 na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Wcześniej o godz. 11:00 odprawiona została w kościele Garnizonowym żałobna msza św.

Roman Swatko urodził się w 1938 roku w Sadach gm. Skierbieszów. Jako młody człowiek ukończył Szkołę Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Pracował potem na barce motorowej „Grażyna” i statku „Mazowsze”.
W latach 1958 do 1961 po powołaniu do wojska służył jako marynarz na okręcie podwodnym ORP „Kujawiak”. Studia stacjonarne I stopnia ukończył na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w specjalności mechanicznej w 1965 roku uzyskując tytuł inżyniera oraz promocję na stopień podporucznika marynarki.
Wrócił na okręty podwodne, gdzie w I Brygadzie OP służył jako drugi a następnie pierwszy mechanik na okrętach: ORP „Orzeł”, „Bielik” i „Kondor”. Od 1971 roku do 1977 pełnił w DOP funkcję flagowego elektryka.
W 1974 roku ukończył studia II stopnia zdobywając tytuł magistra. W latach 1977- 1990 pracował w STi Z DMW jako starszy specjalista.
Od 6 czerwca 1992 roku był członkiem założycielem Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP
z osobowością prawną. Był również pierwszym prezesem utworzonego 24 kwietnia 1993 roku Koła Nr 1 Stowarzyszenia.
Był dobrym i uczynnym człowiekiem, będzie go nam brakowało.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!


gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.