SO MW
2023-07-24 12:00
UDZIAŁ LEKARZY KOŁA NR 8 SOMW RP
W XXIII KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ (SAWAM)

W dniach od 8. do 11. czerwca 2023 roku w pięknym krajobrazowo
i interesującym historycznie zamku w Gniewie nad Wisłą odbył się 23. Zjazd oficerów-lekarzy absolwentów nieistniejącej już od 2002 roku Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi połączony z konferencją naukowo-szkoleniową.

Od 1995 roku z przerwą podczas pandemii Cowid-19 oficerowie lekarze absolwenci WAM spotykali się systematycznie. Liczny udział zwykle ponad 150 osób świadczy o trwałych związkach przyjacielskich zawieranych podczas studiów oraz podczas ćwiczeń na poligonach już w służbie zawodowej w Polskim Wojsku. Głównymi organizatorami Konferencji na zamku w Gniewie byli lekarze z 7. Szpitala MW
w Oliwie kmdr w st. spocz. dr n. med. Piotr Łyczak ( członek koła nr 8) oraz kmdr por. dr Konstanty Smuła
z oddz. ginekologicznego ww. szpitala. Koncert powitalny w mistrzowskim wykonaniu Żeni (pianino)
i Przemysława Mazurów (skrzypce) utworów muzyki klasycznej zachwycił wszystkich uczestników, co objawiło się nadzwyczajnym "standing ovation".
Wśród 11 wystąpień naukowych poza ściśle tematyką medyczną np. "Twarz w życiu, medycynie i sztuce" 90 letniego płk. w st. spocz. prof. zw. dr. hab. n. med. Teofana Domżała,"Medycyna Zachodu a Medycyna Wschodu" płk. w st. spocz. prof. zw. dr. hab. n. med. Wojciecha Garzyńskiego, były referaty wspomnieniowe m. in. "Pamięci kmdr. prof. dr. hab. n. med. Kazimierza Dęgi" nieżyjącego od roku członka naszego koła. Dokładne życie, osiągnięcia naukowe oraz działalność społeczną omówił płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski przyjaciel profesora.
Kmdr lek. med. Zbigniew Jabłoński wygłosił esej zatytułowany " Krótki Rejs po Medycynie i Literaturze", który spotkał się z dużym zainteresowaniem.
W spotkaniu na Gniewskim zamku z naszego koła uczestniczyli: kmdr prof. zw. n. med. Romuald Olszański z małżonką, kmdr dr med. Andrzej Galubiński, kmdr por dr Roman Sudzik z małżonką, kmdr dr n. med. Marian Kentner oraz autor tego tekstu z małżonką. Honorowym gościem był admirał floty w st. spocz. Jędrzej Czajkowski z małżonką oraz pani Jadwiga wdowa po św. p. profesorze Kazimierzu Dędze. Organizatorzy wyróżnili medalem pamiątkowym SAWAM im. dr. med. Jana Sieczkowskiego za zasługi dla Stowarzyszenia kmdr. lek. med. Zbigniewa Jabłońskiego, kmdr. por. Romana Sudzika oraz profesorową Jadwigę Dęgową.
Owocem konferencji są dwa pięknie wydane albumy z referatami oraz pamiątkami w postaci wspomnień
i licznych zdjęć ze wszystkich dotychczasowych zjazdów od 1995 roku.
Poza walorami naukowymi spotkanie obfitowało w koleżeńskie rozmowy i dyskusje nie tylko fachowe przy ognisku. Odbyły się występy artystyczne a podczas uroczystej kolacji wystąpił znany zespół Detko Band grający standardy jazzu tradycyjnego.
W sobotni wieczór wielu lekarzy popisywało się znakomitymi wykonaniami piosenek, a kmdr Piotr Łyczak dodatkowo recytował swoje urokliwe fraszki. Duchowym, turystycznym i intelektualnym przeżyciem był wyjazd do pobliskiego Pelpina połączony ze zwiedzaniem Bazyliki Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego, w którym jest jedyna w Polsce XV wieczna, wydrukowana na papierze Biblia Gutenberga.
W pierwszym dniu spotkania odbył się Zjazd nadzwyczajny, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Na zakończenie uczestnicy pozowali do wspólnego zdjęcia.
Tekst i zdjęcia: kmdr lek. med. Zbigniew Jabłoński (prezes Koła nr 8 lekarzy i farmaceutów SOMW RP).

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.