SO MW
2023-07-16 13:00
UROCZYSTOŚCI W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

30 czerwca 2023 roku w Audytorium Biblioteki Głównej AMW odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów II stopnia oraz patentów oficerskich absolwentom roku akademickiego 2022/2023.

Zaproszonymi gośćmi byli: dowódca COM-DKM wadm. Krzysztof Jaworski, zastępca Inspektora MW kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 3. FO kmdr Andrzej Ogrodnik, prezes Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP wadm. w st. spoczynku Maciej Węglewski oraz dziekani Dekanatu MW. Na sali byli również obecni przedstawiciele rodzin i przyjaciele absolwentów. Uroczystością kierował rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, który wraz z wadm. K. Jaworskim,
kadm. M. Jurkowlańcem i kmdr. A. Ogrodnikiem wręczali dyplomy ukończenia studiów i patenty oficerskie.
W trakcie tej uroczystości bsmn pchor. Jakub Lotka jako Lider Integracji, nagrodzony został zestawem meteorologicznym, który wręczył mu prezes ZG Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP wadm. Maciej Węglewski.
Nagroda ta fundowana jest przez Stowarzyszenie Of. MW dla absolwenta, który uzyskał w głosowaniu tajnym najwyższe uznanie i zaufanie koleżanek i kolegów rocznika.
Tekst Gabriel Samson, zdjęcie - internet.gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.