SO MW
2023-06-30 12:00
DZIEŃ MARYNARKI WOJENNEJ W SOPOCIE

Już od 2019 roku Koło nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni organizuje uroczyste obchody Dnia Marynarki Wojennej przy Pomniku Marynarzy Polskich Poległych na Morzu, który znajduje się w sopockim Parku Północnym. Głównym inicjatorem i celebrantem uroczystości był prezes zarządu Koła kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota, zamieszkujący na stałe w Sopocie. Rokrocznie, charakter uroczystości zmieniał się, a między innymi za sprawą wspierającego od lat to przedsięwzięcie radnego Rady Miasta Sopotu Piotra Kurdziela, który skutecznie zabiegał o nadawanie wydarzeniu coraz wyższej rangi w życiu społecznym tego nadmorskiego kurortu. Przypomnijmy, że jak stanowi napis na pomniku, poświęcony on jest „Marynarzom Polskim, którzy nie szczędzili krwi ani sił w walce o Polskę silną na morzu”.

Podobnie, o godz.12.00 w sobotę 24 czerwca 2023 roku, tj. w przeddzień tradycyjnego Dnia Marynarki Wojennej, kończącego Dni Morza, przed pomnikiem zgromadziło się niemałe grono przedstawicieli sopockiego samorządu z radnym Piotrem Kurdzielem, organizacji kombatanckich i proobronnych oraz coraz liczniejsi mieszkańcy Sopotu i turyści. Po raz kolejny Komenda Portu Wojennego w Gdyni wystawiła wojskową asystę honorową oraz werblistę i sygnalistę, jako, że impreza weszła do centralnego planu obchodów Dnia Marynarki Wojennej. Stawili się delegaci Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w osobach kol. kol. kmdr. Roberta Kościelniaka i kmdr. Bogdana Gierszewskiego oraz Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z jego prezesem kol. ppłk. Zbigniewem Drozdkiem. Obecna był delegacja Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej - dr Andrzej Królikowski, Anna Wypych-Namiotko, Jerzy Andrzejewski i Bogdan Bronicki. Stawili się przedstawiciele Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych oraz Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych. Licznie przybyli członkowie Koła nr 5 SOMW RP przy AMW oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Kół nr 4, 21 i 25 z Gdyni oraz Koła nr 2 z Gdańska.
Po ceremonialnych sygnałach w wystąpieniu powitalnym kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota między innymi przedstawił okoliczności, które złożyły się na inicjatywę organizacji w tym miejscu obchodów Dnia Marynarki Wojennej oraz szerzej nawiązał do wojennego bohaterstwa i dorobku polskiej foty wojennej
i handlowej w okresie II wojny światowej. Scharakteryzował wielość podejmowanych działań
i poniesionych ofiar na wszystkich morzach i oceanach świata. Wskazywał na potrzebę kultywowania pamięci o dokonaniach polskich marynarzy w tym trudnym okresie; na konieczność wyrażania tej pamięci właśnie tu – w obrosłym morską tradycją i historią Sopocie.
Po wystąpieniu oraz odegraniu sygnału „Cisza” delegacje Miasta Sopotu, instytucji i organizacji złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapalone zostały znicze pamięci. Po uroczystości jej uczestnicy udali się do pobliskiej kawiarni na świąteczną kawę, ciastko i towarzysko-wspomnieniowe pogaduszki.
Tekst: R. Czarnota Foto: R. Żywicki

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.