SO MW
2023-06-18 12:00
X EDYCJA BIEGU NA 5 MIL
W czwartek 15 czerwca 2023 roku odbył się już "X BIEG NA 5 MIL". Organizatorem biegu był gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP we współpracy
z Gdyńskim Centrum Sportu.

Patronat honorowy nad biegiem na "5 MIL" objął prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek.
Długość trasy: 5 mil morskich (9260m = 2 pętle po 4630m). Start zawodników odbył się przed okrętem ORP „Gen. K. Pułaski” o godz. 11:00. Meta biegu znajdowała się również przed okrętem ORP „Gen. K. Pułaski”.
Na imprezę oprócz 442 osób startujących przybyli dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor Andrzej Ogrodnik, ze strony organizatorów: dowódca Dywizjonu Okrętów Bojowych kmdr Radosław Hurbańczuk, prezes ZG SOMW RP wiceadmirał Maciej Węglewski i wiceprezes ZG SOMW RP kmdr Stanisław Teichert, skarbnik ZG kmdr. por. Wojciech Klein, członek ZG kmdr Bogdan Gierszewski, członkowie Koła Nr 1 kmdr Leonard Budniak i kmdr Jacek Barański oraz dyrektor ds. Sportu UM Gdynia pan Przemysław Dalecki.
Koordynatorem biegu była st. mat Justyna Tomala, która współpracowała w przygotowaniu biegu ze skarbnikiem ZG SOMW RP kmdr. por. Wojciechem Kleinem.
W biegu uczestniczyli również jako zawodnicy członkowie SOMW RP: nasz kolega kmdr por. Marian Leoniak z koła nr 7 SOMW RP, który w klasyfikacji generalnej zajął – 83. miejsce z czasem 0:41:34 straty do pierwszego 00:13:23, oraz koleżanka i koledzy: miejsce 229 kmdr por. Agnieszka Hydzik z koła nr 14 czas 0:48:39 strata 00:20:28; miejsce 236 kmdr ppor. Piotr Rejent z koła nr 4 czas 0:48:59 strata 00:20:48; miejsce 238 kmdr ppor. Radosław Zabrocki z koła nr 4 czas 0:49:03 strata 00:20:52; miejsce 239 kmdr por. Tomasz Niemczuk z koła nr 4 czas 0:49:03, strata 00:20:52;
Wyróżnienia i medale za uczestnictwo w biegu wręczali: kmdr Radosław Hurbańczuk, wadm. Maciej Węglewski, kmdr Stanisław Teichert i kmdr Bogdan Gierszewski z ZG SOMW RP, pan Przemysław Dalecki z Urzędu Miasta Gdynia a także członkowie Koła Nr 1 kmdr Leonard Budniak i kmdr Jacek Barański.
Opracował Stanisław Teichert, zdjęcia Stanisław Teichert.


gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.