SO MW
2023-05-20 12:50
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA NR 1
16 maja 2023 roku w siedzibie SOMW RP w Klubie Riwiera na ul. Zawiszy Czarnego 1 zgodnie z założeniami Statutu odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie w Kole Nr 1, które otworzył witając zebranych prezes ustępującego Zarządu kol. adm. floty Marek Brągoszewski.
Na przewodniczącego Zebrania wybrano kol. kmdr. Jana Dzieciucha, sekretariatem kierował kol. kmdr ppor. Andrzej Jaśniewski.

Prezes Zarządu kończącego kadencję przedstawił sprawozdanie z działalności Koła, po czym sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik kol. kmdr Bogdan Gierszewski. Poczynania władzy wykonawczej Koła Nr 1 podsumował przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. kmdr Bronisław Trzpis stwierdzając działalność prawidłową, zgodną ze Statutem i zawnioskował aby Zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Po dyskusji, Walne Zebranie na wniosek Przewodniczącego udzieliło władzom kończącym kadencję absolutorium, co przyjęte zostało burzliwymi oklaskami.
Za bardzo aktywną i efektywną działalność na rzecz Koła nr 1 i SOMW RP dyplomami wyróżnieni zostali członkowie ustępującego zarządu: Marek Brągoszewski, Stanisław Teichert, Bogdan Gierszewski, Henryk Wacewicz, Piotr Bątkowski, Zygmunt Osiadacz, członkowie KR: Bronisław Trzpis, Andrzej Jaśniewski, Leonard Budniak, a także koledzy: Stefan Czarnecki, Jan Dzieciuch, Andrzej Kuczera, Tadeusz Listkowski, Janusz Majorowicz, Zbigniew Popek, Walerian T. Rogalski, Gabriel Samson, Bronisław Trzpis.
Przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Obrad wybory do zarządu koła i komisji rewizyjnej. Po przerwie kol. Jan Dzieciuch poinformował zebranych o przebiegu XVI Zebrania Delegatów SOMW RP i podał skład nowego ZG i GKR.
Prezes ustępującego zarządu koła kol. Marek Brągoszewski złożył życzenia solenizantom kol. Zygmuntowi Osiadaczowi i Jerzemu Przybylskiemu.
W wyniku wyborów wybrano skład nowych władz na kolejną czteroletnią kadencję i które to władze na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się następująco:
Zarząd:
1. Kol. Marek Brągoszewski – prezes,
2. Kol. Stanisław Teichert – zastępca prezesa i sekretarz,
3. Kol. Jacek Barański – skarbnik,
4. Kol. Piotr Bątkowski – członek,
5. Kol. Bogdan Gierszewski – członek.
Komisja Rewizyjna:
1. Kol. Bronisław Trzpis – przewodniczący,
2. Kol. Andrzej Jaśniewski – sekretarz,
3. Kol. Leonard Budniak – członek.
Na zakończenie Walnego Zebrania nowowybrany prezes Zarządu Koła podziękował za zaufanie jakim obecni obdarzyli jego i wszystkich wybranych oraz obiecał, że nie zwolni tempa działania Koła jakie wprowadzili poprzednicy. Po tym Przewodniczący kol. Jan Dzieciuch zamknął obrady.
Po krótkiej przerwie zebranie samoistnie przekształciło się w spotkanie koleżeńskie. Tekst opracował Gabriel Samson zdjęcia wykonał Bronisław Trzpis.


gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.