SO MW
2023-04-20 13:00
MEDALOWE SPOTKANIE W KOLE NR 8 LEKARZY I FARMACEUTÓW

Po kilku miesiącach przerwy zimowo - covidowej 5 kwietnia 2023 roku w Klubie MW RP Riwiera odbyło się spotkanie członków i sympatyków koła. Tym razem gościliśmy dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej mgr politologii Uniwersytetu Gdańskiego i inżyniera nawigacji Akademii Marynarki Wojennej Tomasza Miegonia. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze a nasz gość swobodnie i w bardzo interesującej formie przedstawił swoją sylwetkę: początkowo dziennikarza w TV Gdańsk, następnie oficera na statkach pływających na Spitsbergen, Karaiby, po Amazonce w płd. Ameryce i już trzecią kadencję jako dyrektora Muzeum MW.

Bliskie związki z naszym Kołem i Muzeum MW trwają od kilku lat głównie za sprawą kolekcjonera medali kmdr. dr. med. Bogumiła Filipka oraz kliku innych członków naszego koła, którzy podarowali do zbiorów m.in. zdjęcia, dokumenty rodzinne, mundury. Kolega Bogumił Filipek, który ze względów zdrowotnych nie uczestniczył w spotkaniu wymyślił i zorganizował główny motyw wieczoru: wręczenie medali z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego dla wszystkich obecnych. Fakt ten został przyjęty z aprobatą i serdecznym podziękowaniem dla fundatora.
Dyrektor Tomasz Miegoń szczegółowo opowiadał o działalności Muzeum, dotychczasowych dokonaniach oraz planach na przyszłość. Przyznał, że propozycje kierowania Muzeum przyjął z radością, bo od dzieciństwa pasjonował się historią Marynarki Wojennej i wiele lat uczestniczył w Radzie programowej Muzeum. Smak odpowiedzialności i ogrom wiedzy, jaką musi posiadać osoba pełniąca to stanowisko zmobilizowała go do ogromnej pracy, bo jak przyznał, wydawało mu się, że łatwo sobie poradzi. Rzeczywistość okazała się trudna, ale determinacja, zdobywanie koniecznej wiedzy muzealniczej, codzienna nauka i życzliwość współpracowników ułatwiła mu wytrwanie i planowanie dalszego rozwoju kierowanej przez niego placówki.
Nie wchodząc w szczegóły wykładu, prowadzonego z ogromną swobodą wzmacnianą znajomością przedmiotu, nasz gość zyskał uznanie słuchaczy po stwierdzeniu, że Muzeum to jego miłość, której poświęca większość swojego czasu. W trakcie wykładu dochodziło kilkakrotnie do swobodnej wymiany informacji, bo obecni lekarze i żony już św. pamięci oficerów Służby Zdrowia wspominali swoje kontakty z Muzeum, ze wzbogacaniem go osobistymi pamiątkami ze służby w MW RP. Sporo informacji powiedział dyrektor Miegoń o realnym pozyskaniu okrętu podwodnego, który jako eksponat stanie, być może już jesienią bieżącego roku na zewnętrznym terenie Muzeum. Podkreślił, że będzie to wielka atrakcja turystyczna. Nadmienił, że w tym roku Muzeum obchodzić będzie 70-lecie istnienia a uroczyste obchody zaplanowane są na 28 czerwca.
Bardzo ciepło wspomniał swoich poprzedników (komandorów: Wojciechowskiego i Kudelę), dzięki którym Muzeum rozwijało się i posiada spory obecny potencjał wystawowy.
Na prośbę jednej z uczestniczek spotkania, dyrektor opowiedział dokładnie historię budynku Klubu Riwiera. Prawdopodobnie, jak stwierdził, obiekt był zaprojektowany prowizorycznie na 5 lat, a istnieje od 1923 roku. Potwierdza ten fakt znane powiedzenie, że prowizorki są najtrwalsze. Budynek Muzeum powstał natomiast w pierwszej dekadzie lat XXI wieku jako rozbudowa Klubu Riwiera, którą w ramach działalności budowlanej prowadził Zarządu Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej”.
W zbiorach muzealnych jest obecnie 34 tysiące muzealiów, ponad 250 tys. fotografii i dokumentów, wiele filmów, oryginalnych modeli okrętów, eksponatów broni, oraz dość rzadko pokazywane podziemia z bardzo interesującymi eksponatami zbudowane w czasie pandemii Covid-19. Organizowane są comiesięczne spotkania historyczne, odbywają się ceremonie „chrztu" książek. Istnieje bogata ciągle uaktualniana strona Internetowa. Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawiane jest około 3 procent zasobów, których ciągle przybywa.
Po ogromnych oklaskach obecnych, na zakończenie spotkania w imieniu nieobecnego kmdr. dr. med. Bogumiła Filipka dyrektor Miegoń otrzymał od prezesa koła kmdr. lek. med. Zbigniewa Jabłońskiego oryginalne medale. Medalem z wizerunkiem marszałka J. Piłsudskiego obdarowani zostali również wszyscy obecni na spotkaniu.
Następne spotkanie koła zaplanowane jest na 07.06.2023 r. O medycynie estetycznej wykład będzie miał prof. dr hab. med. Romuald Olszański członek naszego koła.
Tekst i zdjęcia Zbigniew Jabłoński.

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.