SO MW
2023-04-01 14:00
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA NR 9

W dniu 24 marca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła nr 9 w Świnoujściu.

Po zaakceptowaniu przez zebranych sprawozdania z działaności ustępującego zarządu oraz sprawozdania komisji rewizyjnej zebranie dokonało wyboru nowych władz koła w składzie:
Prezes koła - kmdr w st. spocz. Waldemar Wierzykowski;
Zastępca prezesa - kmdr w st. spocz. Jarosław Grochowina;
Sekretarz - kmdr por. w st. spocz. Henryk Łozińki;
Skarbnik - kmdr ppor. w st. spocz. Marek Stefanicki;
Członek - kmdr por. w st. spocz. Jerzy Motowilczuk;
Członek - kmdr por. w st. spocz. Andrzej Spica.
Szczególnym momentem zebrania było podziękowanie wyrażone koledze Januszowi Królikowskiemu, który w tym dniu kończył ponad siedemnastoletnią pracę w zarządzie Koła. Podziękowanie złożył w imieniu kolegów ustępujący prezes wręczając na pamiątkę miniaturę dzwonu okrętowego wraz ze stosowną dedykacją.
Na zakończenie części oficjalnej nowo wybrany prezes kol. W. Wierzykowski przedstawił propozycję działania na nadchodzącą kadencję.
Po części oficjalnej zebranie kontynuowane było w formie spotkania towarzyskiego. Informację przygotował Jarosław Grochowina.
gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.