SO MW
2023-01-11 15:00
INFORMACJA NR 1/2023/ZG

UTWORZENIE KOŁA TERENOWEGO NR 15

W listopadzie 2022 roku przy Morskiej Jednostce Rakietowej w Siemirowicach zostało utworzone koło terenowe Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Inicjatorem i pomysłodawcą był obecny dowódca najmłodszej jednostki w strukturach Marynarki Wojennej kmdr Bogdan Tomaszycki.
Na przeprowadzonym zebraniu założycielskim wybrano władze koła. Prezesem został zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych kmdr ppor. Mariusz Knauber, sekretarzem ppor. Jacek Siulkowski-Wytwer, skarbnikiem por. mar. Cezary Skwierawski.
Koło liczy obecnie 8 członków.
Po powołaniu koła mocą Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia rozpoczęło ono działalność statutową jako Koło Terenowe Nr 15.

Prezes ZK Nr 15 kmdr ppor. Mariusz Knaubergs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.