SO MW
2022-12-15 07:30
ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA NR 9

W czwartek 24.11.2022 roku odbyło się spotkanie członków świnoujskiego koła nr 9 Stowarzyszenia Oficerów MW RP.

Przybyłych powitał prezes Koła kmdr w st.spocz. Jarosław Grochowina.
Na spotkaniu gościliśmy dowódcę 2.OTrM kmdr. por. Piotra Mazurka oraz dowódcę ORP „Gniezno” - dowódcę grupy kmdr. ppor. Przemysława Lizika.
Zaproszonymi gośćmi byli także komendant Portu Wojennego w Świnoujściu kmdr Tomasz Popiołek
i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Świnoujściu ppłk Cezary Wiaderny.
Uroczystym momentem spotkania było wręczenie byłym dowódcom okrętów w 2.BOD kpt. w st. spocz. Jerzemu Sztukiewiczowi oraz kpt. w st. spocz. Włodzimierzowi Wojtczakowi Odznaki Dowódcy Okrętu. Odznaki wręczał na podstawie uchwały kapituły Odznaki dowódca dywizjonu kmdr por. Piotr Mazurek wraz z kmdr. ppor. Przemysławem Lizikiem.
Po części oficjalnej zebranie nabrało charakteru spotkania w rodzinnym gronie, gdzie dyskutowano
o teraźniejszości i wspomniano przeszłość.
Opracował prezes Koła Nr 9 Jarosław Grochowina.

gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.