SO MW
2022-11-24 11:30
ZEBRANIE KOŁA NR 1
Pamięć o Poprzednikach. Troska o przyszłość.

15 listopada 2022 roku w Klubie MW w Gdyni odbyło się kolejne zebranie Koła Nr 1 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Kolejne, ale inne. Frekwencja dopisała.

Jak zwykle, zebranie otworzył prezes Zarządu Koła Nr 1, kol. Marek Brągoszewski. Uwagę zebranych zwrócił na dwóch dostojnych gości, obecnych na naszym spotkaniu. Pierwszym był prezes Zarządu Głównego SOMW, kol. Maciej Węglewski, który powitał zebranych i życzył pomyślnych obrad ponieważ plan zebrania zawierał kilka ważnych elementów, z punktu widzenia organizacyjnego i programowego.
W następnej kolejności prezes M. Brągoszewski powitał nestora, najstarszego, najbardziej doświadczonego oficera w naszym gronie, kol. Tadeusza Rostalskiego. 3 grudnia 2022 roku kończy on 96 lat. Jest to oficer, który cieszy się doskonałą kondycją, niespożytą energią i pamięcią, jakiej można szczerze pozazdrościć.
Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób wspomina się Kolegów i Przyjaciół, którzy odeszli na Wieczna Wachtę. Rozmawia się o ich zasługach i dokonaniach, o wkładzie w rozwój naszego rodzaju sił zbrojnych, o miejscu, jakie zajmują i zajmować będą w naszych sercach i naszej pamięci. Ich groby znajdują się na wielu cmentarzach, a uroczystości pochówkowe i pożegnalne odbywają się zawsze
w honorowej asyście członków rodzin, przyjaciół i towarzyszy broni w marynarskich mundurach.
W historii Marynarki Wojennej RP, w jej pięknych dziejach, nie zawsze pochówkom bohaterów towarzyszyły salwy honorowe. Ale żyją oni w naszych opowieściach, na kartach książek, na zdjęciach
i wspomnieniach. To my, żyjący marynarze, niesiemy tę historię, opowiadamy o niej młodszym pokoleniom, przekazujemy – niby „starożytni Słowianie” – z ojca na syna, jesteśmy gwarantami jej życia
i prawdziwych, niezakłamanych dziejów. Bowiem to my kultywujemy te tradycje, które są fundamentem życia i rozwoju MW RP. Dlatego też w Akcji „Marynarska Pamięć”, odwiedziliśmy, jak co roku, groby naszych Kolegów na cmentarzach: Marynarki Wojennej, Katolickim przy Kościele na Oksywiu, na Witominie, Komunalnym w Małym Kacku, w Pierwoszynie, na komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego. Temat ten zreferował Kol. Bogdan Gierszewski, zawsze konkretny w przekazie informacji.
Kończy się rok 2022, w związku z czym sekretarz Koła i ZG, kol. Stanisław Teichert, poprosił zebranych
o przygotowanie propozycji do planu pracy Koła i Stowarzyszenia w roku 2023. W zamierzeniach SOMW jest ważne wydarzenie – XVI zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów. Należy podkreślić, że członkowie Koła Nr 1 zawsze aktywnie i twórczo włączają się do działań organizacyjnych. Jest to dla nas, oficerów Marynarki Wojennej w służbie czynnej, w rezerwie i w stanie spoczynku oraz naszych rodzin, ważna organizacja społeczna o fundamentalnym znaczeniu. Podkreślamy ten fakt przy każdej okazji,
a dowodem na to jest szczególne miejsce, jakie SOMW zajmuje w polskim społeczeństwie, nie tylko na Wybrzeżu. W dyskusji przewinął się temat ceremoniału SOMW oraz tradycji naszego rodzaju sił zbrojnych.
Jako wychowankowie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, i jej poprzedniczek, szczególną uwagę przywiązujemy do problematyki szkolnictwa morskiego. Kol. Jan Piasecki w świetnym, dynamicznym wystąpieniu zreferował swój – jako przedstawiciel Koła Nr 1 i SOMW – udział w obchodach 100-lecia szkolnictwa morskiego, które miały miejsce w murach naszej szacownej Uczelni.
W szeregach kadr Marynarki Wojennej jest wielu twórców, popularyzujących idee wychowania morskiego, sylwetki ludzi morza i morskich, wspaniałych tradycji naszego Państwa. Wśród nich wyróżnia się członek naszego Koła, kol. Zygmunt Miszewski, mający na swoim koncie już wiele publikacji książkowych. 29 listopada 2022 roku, o godz. 14.00 w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie odbędzie się „wodowanie” dwóch jego nowych książek: „Z Rewy na oceany” oraz „Zasłyszane na kaszubskim brzegu”. Zaprasza wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze- Kosakowo. Gratulujemy autorowi, który krótko scharakteryzował swoje najnowsze prace
i zdradził wygląd okładek.
Przypomnieć należy, że uczestniczymy w różnych wydarzeniach, związanych z tradycjami i historią oraz współczesnością Marynarki Wojennej RP. Kol. Tadeusz Listkowski opowiedział o filmie dokumentalnym, którego jest autorem, z podróży wojskowo-historycznej SOMW szlakiem walk marynarzy w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku.
Prezes Koła, kol. Marek Brągoszewski, złożył życzenia urodzinowe kol. kol.: Tadeuszowi Rostalskiemu (96), Janowi Piaseckiemu (75) i Andrzejowi Jaśniewskiemu (70). Życzył Jubilatom przede wszystkim zdrowia i pomyślności, w swoje życzenia wplatając, jak zwykle, serdeczne i dowcipne przypowieści
i anegdotki. Solenizanci imieninowi też otrzymali życzenia. Byli to kol. kol.: Tadeusz Rostalski, Tadeusz Rogalski, Tadeusz Listkowski, Stanisław Teichert, Janusz Majorowicz, Leonard Budniak, Andrzej Jaśniewski, Andrzej Karwalski, Andrzej Kuczera, Andrzej Śmiałek i Andrzej Wierszko.
Spotkanie koleżeńskie było zwyczajowo przepełnione wspomnieniami i opowieściami ze służby oraz słowami troski o rozwój przyszłych kadr Marynarki Wojennej oraz naszego rodzaju sił zbrojnych.
Oprac.: Andrzej Kuczera Foto: Stanisław Teichert

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.