SO MW
2022-10-18 15:30
OBCHODY 55 ROCZNICY PROMOCJI NA PIERWSZY STOPIEŃ
OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ

8 października 2022 roku oficerowie z rocznika promocji oficerskiej w 1967 roku świętowali swój jubileusz.

O godz. 16:00 zebrało się przed uczelnią 27 osób, w tym 16 oficerów świętujących 55. rocznicę promocji na pierwszy stopień oficera marynarki wojennej oraz 11 żon i osób towarzyszących.
Przybyłych powitał w Sali Senatu w imieniu władz uczelni prorektor ds. nauki kmdr dr hab. Tomasz Kniaziewicz. Następnie kol. Jan Dobkowski w imieniu grupy organizatorów, w skład której wchodzili kol. Zdzisław Żmuda oraz Antoni Komorowski jako osoba wspierająca, przedstawił program spotkania.
Jak nakazuje nasza tradycja kol. Ryszard Czarnota przypomniał nazwiska kolegów z naszego rocznika, którzy odeszli już na wieczną wachtę. Przypomniał również, że w 1967 roku szlify oficera marynarki wojennej otrzymało nas 109. podchorążych, z czego 50. już nas opuściło.
Należałoby tutaj przypomnieć osiągnięcia rocznika promowanego w 1967 roku: dwóch kontradmirałów, 2 profesorów doktorów hab., jeden doktor habilitowany, 9 doktorów.
Kol. Antoni Komorowski, były komendant AMW w latach 1994-2003 przypomniał historię naszej uczelni, która obchodzi w tym roku 100. rocznicę istnienia wojskowego szkolnictwa morskiego. Zapoznał zebranych ze stanem obecnym bazy naukowo-dydaktycznej oraz jej rozwój w najbliższych latach.
Pomimo, że zaczęło się już na dworze ściemniać wykonano zbiorowe zdjęcie przed wejściem do budynku rektora.
Na część mniej oficjalną przeszliśmy do uczelnianej restauracji „Pod Kordem”, gdzie po wzmacniającym obiedzie, przy muzyce lat 60, 70 i 80-tych tańczyliśmy do późnych godzin wieczornych.
Na zakończenie uroczystości padł wniosek aby za rok spotkać się w niezmniejszonym gronie dla uczczenia 60. rocznicy rozpoczęcia służby wojskowej.
Informację przygotował Gabriel Samson, zdjęcia: Tomasz Staszewski, Regina Samson, Edward Gierach.

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.