SO MW
2022-10-07 23:50
SZLAKIEM WALK MARYNARZY W WOJNIE POLSKO-ROSYJSKIEJ 1920 R
PODRÓŻ WOJSKOWO-HISTORYCZNA SOMW RP
Podróż ta miała się odbyć już w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię musieliśmy ją przełożyć na inny termin.
Dzięki bardzo dobrej współpracy naszego Stowarzyszenia z Urzędem Miasta i uprzejmości prezydenta Miasta Gdynia pana dr. Wojciecha Szczurka podróż odbyliśmy przydzielonym na ten cel autokarem.
Organizatorami wyjazdu byli koledzy: Maciej Węglewski, Jerzy Przybylski
i Stanisław Teichert.
Podróż odbyła się w dniach 27 - 28 września 2022 r. Uczestniczyło w niej 35 członków Stowarzyszenia.

Z Dziennika Podróży:
Dzień pierwszy – 27.09.2022 wtorek godz. 07:00.
Wyjazd z Gdyni z parkingu przy dworcu Głównym PKP/poczta do Ostrołęki. W czasie podróży kol. Jerzy Przybylski zapoznał uczestników z ogólnym przebiegiem wojny 1920 roku i wielkością sił obydwu walczących armii. Około 12:00 dotarliśmy do Ostrołęki, w której w latach 1951- 1957 mieszkał przymusowo wysiedlony z Gdyni były dowódca Marynarki Wojennej RP kontradmirał Włodzimierz Steyer.
Od 12:30 – 13:00 odwiedziliśmy w Rzekuniu tamtejszy cmentarz parafialny, gdzie w towarzystwie sekretarza Gminy Stanisława Żebrowskiego złożyliśmy wiązanki kwiatów przy grobie – pomniku,
w którym umieszczone są prochy 53. marynarzy poległych w walce w obronie Ostrołęki w dniach od 3. do 7. sierpnia 1920 roku. W godzinach od 13:00 – 14:00 w towarzystwie sekretarza Gminy Rzekuń Stanisława Żebrowskiego zwiedziliśmy rejony walk marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego w rejonie Ostrołęki (Nowa Wieś, Susk, Tobolice i Zabiele).
Następnie przejechaliśmy trasą, którą maszerowali i walczyli marynarze 1 Batalionu Pułku Morskiego : Ostrołęka- Różan, Tłuszcz, Maków Mazowiecki (w rejonie tego miasta został raniony kapelan pułku morskiego błogosławiony ks. Władysław Miegoń), Pułtusk, Serock do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Tam zatrzymaliśmy się w Hotelu „ Mazowia”. W godzinach od 20:00 do 23:00 uczestnicy podróży byli na spotkaniu z dowódcą 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, dowódcą garnizonu Nowy Dwór Mazowiecki płk. Robertem Kamińskim, jego zastępcą ppłk. Filipem Kłobukowskim oraz prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich płk. Tadeuszem Dzikowskim.
Dzień drugi - 28.09.2022 środa.
Od 09:00 do 11:00 zwiedzaliśmy rejon Kazunia i ujścia Bugo-Narwi do Wisły czyli rejonu,
w którym w latach 1919 – 1920 organizowane były pierwsze jednostki Marynarki Wojennej II RP: port wojenny Flotylli Wiślanej, Komenda Portu Wojennego, Batalion Morski i Szkoła Specjalistów. Kolejnym punktem podróży była Twierdza Modlin położona na prawym brzegu rzek Bugo-Narwi i Wisły. W twierdzy tej znajdowała się również część obiektów przydzielonych tworzącej się Marynarce Wojennej. Złożyliśmy tam w towarzystwie zastępcy dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów ppłk. Filipa Kłobukowskiego wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą organizacje jednostek Marynarki Wojennej w tym rejonie. Po tym zwiedziliśmy autokarem i pieszo teren Twierdzy oraz tamtejsze Muzeum co prezentował nam również ppłk. Filip Kłobukowski. O godzinie 11:30 opuściliśmy Modlin i udaliśmy się do Płocka. W czasie przejazdu kolega Jerzy Przybylski bardzo ciekawie przedstawił nam przebieg walk marynarzy 1 Batalionu Pułku Morskiego w rejonu Płońska oraz kolejną organizację Flotylli Wiślanej i jej działalność bojową na Wiśle w okresie od 2 do 18 sierpnia 1920 roku. Działania te załogi uzbrojonych statków i motorówek prowadziły na odcinku Wisły od Modlina do Torunia, a zwłaszcza w rejonach: Nieszawy, Włocławka
i Płocka.
W godzinach od 12:00 do 16:00 pod kierownictwem kolegi Mariana Ambroziaka złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Obrońców Płocka z 1920 roku. Po czym odbyliśmy spotkanie z tamtejszymi działaczami Towarzystwa Przyjaciół Płocka na czele z prezesem kpt. ż. ś. Pawłem Śliwińskim, który prezentował nam w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Płocku udział marynarzy w obronie Przedmościa Płockiego. Prezesem Towarzystwa Naukowego w Płocku jest profesor Zbigniew Kruszewski, który nas przywitał wraz z dużą grupa członków Towarzystwa.
Pobyt w Płocku zakończyliśmy o godzinie 16:00 i rozpoczęliśmy podróż do Gdyni przez Włocławek.
W trakcie przejazdu kolega Zbigniew Popek prezentował nam to miasto oraz udział jego mieszkańców
i tamtejszego Garnizonu w obronie Przedmościa Włocławskiego w sierpniu 1920 roku.
Kolega Jerzy Przybylski dokonał podsumowania naszej podróży i podkreślił zasługi marynarzy i kadry Marynarki Wojennej w wojnie 1920 roku. W wojnie tej uczestniczyło 120 oficerów, 21 podchorążych, 60 starszych podoficerów oraz prawie 2000 młodszych podoficerów i marynarzy – czyli łącznie 2200 osób. Straty Marynarki Wojennej określa się na ponad 730 osób, w tym ponad 100 zabitych i około 250 rannych. Pozostali to maruderzy, zaginieni bez wieści i dezerterzy. Łącznie marynarka wojenna w 1920 roku straciła ponad 33% swego stanu uczestniczącego bezpośrednio w działaniach wojennych. W marynarskich szeregach walczyło około12% ochotników. Marynarze, podoficerowie i oficerowie biorący udział w wojnie polsko-rosyjskiej otrzymali za swoje męstwo w walce 37 srebrnych Krzyży Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V Klasy. Jak z powyższego wynika co 60. walczący otrzymał to zaszczytne wyróżnienia.
Całość podróży przed jej zakończeniem z jednoczesnym rozliczeniem finansowym przedstawił kolega Stanisław Teichert, który podziękował wszystkim jej uczestnikom za wytrwałość i miłą atmosferę. Szczególne podziękowania należą się prezesowi ZG SOMW RP za zorganizowanie całościowe, koledze Jerzemu Przybylskiemu za prezentację historyczną i koledze Marianowi Ambroziakowi za zorganizowanie pobytu w Płocku, a koledze Zbigniewowi Popkowi za informację dotyczącą obrony
i rozwoju Włocławka.
Godzinę 19:10 w środę zapisano w Dzienniku Podróży jako kończącą w Gdyni trasę wycieczki przypominającą uczestnikom żołnierzy w marynarskich mundurach, ich szlak bojowy i walki w czasie wojny z Rosją w 1920 roku.
Informację przygotowali: Jerzy Przybylski i Stanisław Teichert. Zdjęcia Bronisław Trzpis.


gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.