SO MW
2022-09-26 12:30
I N F O R M A C J A

Informacja dla wszystkich członków Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennne RP dot. uroczystości związanej z obchodami 100. rocznicy wojskowego szkolnictwa morskiego.

21 października 2022 roku odbędzie się Gala z okazji obchodów 100. rocznicy wojskowego szkolnictwa morskiego. Chętni do wzięcia udziału w tej uroczystości proszeni są o zgłoszenie się do Prezesa swojego koła terenowego do 30 września 2022 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystości otrzymają imienne zaproszenia wraz z programem.

Podpisał: prezes ZG wiceadmirał Maciej Węglewskigs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.