SO MW
2022-09-04 23:00
UROCZYSTOŚĆ W GDYNI UPAMIĘTNIAJĄCA BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R

W tym roku minęły 83 lata napadu Niemiec na Polskę. Tradycyjnie na Cmentarzu Wojennym Obrońców Wybrzeża w Gdyni–Redłowie odbyły się oficjalne rocznicowe uroczystości upamiętniające bohaterów września 1939 roku.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści,samorządowcy, Marynarka Wojenna, Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP, kombatanci, harcerze i mieszkańcy Gdyni. Senator Sławomir Rybicki
i przewodnicząca Rady Miasta Gdynia pani Joanna Zielińska wygłosili okolicznościowe przemówienia
a następnie uczestnicy uroczystości odmówili wspólną modlitwę. Z udziałem honorowej asysty wojskowej wystawionej przez Marynarkę Wojenną pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża zostały złożone wieńce, wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.
W imieniu Zarządu Głównego SOMW RP i Koła nr 6 wiązankę kwiatów złożyli koledzy: Andrzej Płocharski, Zenon Przystał i Mirosław Łuka.

Kmdr por. w st. spoczynku Zenon Przystał.gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.