SO MW
2022-09-02 21:00
I N F O R M A C J A

Informacja dla członków Zarządu Głównego, prezesów Kół terenowych, przewodniczącego GKR i członków honorowych oraz osób zainteresowanych dotycząca zmiany terminu posiedzenia Zarządu Głównego we wrześniu 2022 roku.

Prezes SOMW RP wiceadmirał Maciej Węglewski informuje, że wrześniowe posiedzenie Zarządu Głównego przeniesione zostało z dnia 27.09.2022 r. na 07 września 2022 roku (środa). Godzina i miejsce posiedzenia pozostaje bez zmian (17:00).

Podpisał: wiceadmirał Maciej Węglewskigs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.