SO MW
2022-07-08 21:10
20. ROCZNICA POWSTANIA CENTRUM OPERACJI MORSKICH
– DOWÓDZTWA KOMPONENTU MORSKIEGO

W dniach 6. i 7. lipca 2022 r. przy uczestnictwie szerokiego gremium gości, pod patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego oraz Dowódcy Operacyjnego RSZ odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy powstania Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego. Udział w uroczystościach wzięli m.in. Dowódca Operacyjny RSZ, Inspektor Marynarki Wojennej, Dowódca Komponentu Powietrznego, Lądowego oraz Wojsk Specjalnych, Rektor - Komendant AMW, Dowódca 3. Flotylli Okrętów oraz Zastępca Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Obecni byli również byli dowódcy Marynarki Wojennej oraz dowódcy i zastępcy COM, w tym członkowie Kół Terenowych Stowarzyszenia Oficerów MW.

Uroczystość rozpoczęła się w środę złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Polska Morska
a następnie mszą św. w Bazylice p.w. NMP Królowej Polski.
W czwartek główne uroczystości odbywały się na Nabrzeżu Pomorskim przed OM ORP „Błyskawica”
a na Skwerze Kościuszki odbył się piknik wojskowy. Na ul. Waszyngtona na budynku Inspektoratu MW odsłonięto tablicę pamiątkową.
Jako współorganizatorzy uroczystości ZG Stowarzyszenia Oficerów MW RP dziękuje instytucjom wojskowym oraz cywilnym: Zarządowi Morskiemu Portu Gdańsk SA, Energii Grupa ORLEN w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENERGA, Zarządowi Morskiemu Portu Gdynia S.A., Okręgowemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej OPEC sp. z o. o. oraz PKP Szybkiej Kolei Miejskiej
w Trójmieście sp. z o.o. za wsparcie w tym przedsięwzięciu.
Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP, jako współorganizatora obchodów rocznicowych, reprezentował członek Zarządu Głównego - kmdr ppor. Wojciech Klein.

gsUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.