SO MW
2022-07-05 14:30
NA WIECZNĄ WACHTĘ ODSZEDŁ
KOMANDOR DYPL. JÓZEF MARKIEWICZ

W sobotę 2 lipca 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy zmarłego 23 czerwca w Świnoujściu naszego Kolegę, członka Koła nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP komandora dyplomowanego
w stanie spoczynku Józefa Markiewicza.

Józef Markiewicz urodził się 25.01.1943 r. w miejscowości Inowłódz, pow. Tomaszów Mazowiecki. Po ukończeniu szkoły średniej w 1961 r. rozpoczął studia na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu i po ich ukończeniu promowany 22.07.1965 r. na stopień podporucznika marynarki. Skierowany został do dalszej służby w nowo utworzonej 2. Brygadzie Okrętów Desantowych w Świnoujściu i wyznaczony na stanowisko dowódcy działu II (artylerii) okrętu desantowego ORP "Warta" (898) w 1. Dywizjonie Okrętów Desantowych. Od 1.09.1966 r. zastępca dowódcy ORP "Odra" (888) a następnie 28.01.1968 r. wyznaczony na dowódcę ORP "Brda" (890)
w formującym się 2. Dywizjonie Okrętów Desantowych. Jednocześnie 3.12. t.r. objął także obowiązki dowódcy II grupy okrętów w tym dywizjonie. W marcu1971 r. przeniesiony do sztabu 2. dOD na stanowisko oficera nawigacyjno-szkoleniowego (nieetatowego szefa sztabu dywizjonu), a w roku następnym skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Dowódczo-Sztabowym Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie, które ukończył w 1975 r. Po powrocie do 2. BOD, wlatach1975 – 1978 r. zajmował stanowisko dowódcy 1. Dywizjonu Okrętów Desantowych, potem awansował na szefa sztabu 2. Brygady Okrętów Desantowych (20.10.1978 – 11.01.1982 r.).
Przeniesiony do służby w sztabie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża objął funkcję szefa wydziału operacyjnego tego sztabu, potem w latach 1986 – 1991 był szefem sztabu Flotylli. W tym czasie ukończył Kurs Kierowniczej Kadry MW. Służbę wojskową zakończył w roku 1991 w stopniu komandora dypl., przeniesiony do rezerwy. W cywilu, w latach 1992 – 1998 pracował jako inspektor operacyjny w placówce Polskiego Ratownictwa Okrętowego w Świnoujsciu. Od 13.03.2010 r. był członkiem zwyczajnym Koła nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.
W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział szerokie grono przyjaciół i znajomych Zmarłego,
a w szczególności byłych współpracowników i podwładnych z okresu jego służby w 2. BOD i 8. FOW.
W imieniu kolegów z Koła nr 9 słowa pożegnania wygłosił kmdr por. w st. spocz. Jerzy Czobodziński. Wieńce na grobie złożyły delegacje marynarzy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz Koła nr 9 SOMW RP.

Cześć Jego Pamięci!


Opracował: skarbnik Koła nr 9 kmdr ppor. w st. spocz. Janusz Królikowski
gs
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.