SO MW

KOŁO NR 9
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło Nr 9 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP powstało w Świnoujściu w 2006 roku i stworzone zostało z oficerów, którzy służyli w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych. Koło założono z inspiracji kol. Waldemara WIERZYKOWSKIEGO, na bazie istniejącego już „Bractwa Okrętów Desantowych”. Liczyło ono 1. marca 2012 r. 66 członków. Uczestniczy czynnie w obchodach świąt państwowych, WP, MW, 8 FOW i miasta Świnoujście”.

W dniu 24.03.2023 roku na Walnym Zebraniu Koła wybrano nowe władze na kolejną kadencję:

 1. Waldemar Wierzykowski – prezes,
 2. Jarosław Grochowina – zastępca prezesa,
 3. Henryk Łoziński – sekretarz,
 4. Marek Stefanicki – skarbnik,
 5. Jerzy Motowilczuk – członek,
 6. Andrzej Spica - członek.

Komisja Rewizyjna pozostała w składzie jak w dniu 7 marca 2015 roku.

W dniu 18.01.2019 na Walnym Zebraniu wybrano nowe władze na kolejną kadencję:
 1. Jarosław Grochowina – prezes,
 2. Andrzej Spica – zastępca prezesa,
 3. Henryk Łoziński – sekretarz,
 4. Janusz Królikowski – skarbnik,
 5. Adam Makieła – członek.

Zarząd od 7 marca 2015 do 18 stycznia 2019 r był w składzie:

 1. Kol. Jarosław GROCHOWINA – prezes
 2. Kol. Henryk ŁOZIŃSKI – sekretarz
 3. Kol. Janusz KRÓLIKOWSKI – skarbnik
 4. Kol. Andrzej SPICA – członek
 5. Kol. Adam MAKIEŁA – członek


Komisja Rewizyjna:

 1. Kol. Edmund ŁUKASZEWSKI – przewodniczący
 2. Kol. Roman NOGALSKI – sekretarz
 3. Kol. Włodzimierz BANIA – członek


Skład władz koła nr 9 na 01 marca 2012 r.Plan zamierzeń koła nr 9 SOMW RP
w Świnoujściu na rok 2015


Plan zamierzeń koła nr 9 SOMW RP
w Świnoujściu na rok 2014


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.