SO MW

KOŁO NR 7
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Na zebraniu 10 lutego 2015 roku z funkcji prezesa zarządu zrezygnował kontradmirał Kazimierz M. Głowacki, rekomendując na swoje miejsce do czasu kolejnych wyborów kmdr Wiesława Topolskiego, którą propozycję Zebranie zaaprobowało.

Skład zarządu Koła nr 7 był następujący:

 1. Wiesław Topolski – prezes,
 2. Ryszard Tomaszewicz - wiceprezes,
 3. Jerzy Kruk – sekretarz,
 4. Tomasz Czyżykowski – skarbnik,
 5. Janusz Gorbatowski – członek,
 6. Marian Leoniak – członek,
 7. Stanisław Topol – członek.

Komisja Rewizyjna Koła nr 7:

 1. Kol. Andrzej Molenda - przewodniczący
 2. Kol. Bogdan Wojtowicz - sekretarz
 3. Kol. Stanisław Płotek


Od 2019 roku skład władz jest następujący:
Zarząd:
 1. Zbigniew Smoliński - prezes,
 2. Janusz Gorbatowski - wiceprezes, (na wieczną wachtę odszedł 4.03.2023 r.)
 3. Stanisław Topol - sekretarz,
 4. Tomasz Czyżykowski - skarbnik,
 5. Marian Leoniak - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Molenda - przewodniczący,
 2. Bogdan Wójtowicz - sekretarz,
 3. Sławomir Lorkowski - członek.


Sprawozdanie z działalności Koła nr 7
za okres od 10.02 r.2010 r do 10.02.2014 r.

Zadania członków Koła nr 7


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.