SO MW

KOŁO NR 5
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło powstało 30 października 2012 roku i działa przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Od 4 marca 2016 roku Koło nr 5 liczyło 20 członków.
Skład władz Koła był następujący:
ZARZĄD

 1. Kol. Ryszard CZARNOTA – prezes
 2. Kol. Stanisław KWIATKOWSKI – wiceprezes
 3. Kol. Zenon BLOK – sekretarz
 4. Kol. Tadeusz GRZESIKOWSKI – skarbnik
 5. Kol. Wincenty KUROWSKI – członek
 6. Kol. Jerzy JAŁOSZYŃSKI - członek
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Kol. Ryszard WOLIŃSKI – przewodniczący
 2. Kol. Andrzej ADAMCZYK – sekretarz
 3. Kol. Edmund POLIT – członek

Od 31 stycznia 2019 roku Koło liczy 24 członków. Skład władz Koła jest następujący:
ZARZĄD
 1. Kol. Ryszard CZARNOTA - prezes
 2. Kol. Stanisław KWIATKOWSKI - wiceprezes
 3. Kol. Krzysztof ZABIEGLIŃSKI - sekretarz
 4. Kol. Tadeusz GRZESIKOWSKI - skarbnik
 5. Kol. Wincenty KUROWSKI - członek
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Kol. Ryszard WOLIŃSKI - przewodniczący
 2. Kol. Jerzy KACPRZAK - sekretarz
 3. Kol. Andrzej ADAMCZYK - członek
Pod koniec 2020 roku Koło liczyło 28 członków.

Od 20 kwietnia 2023 roku władze Koła nr 5 działają w następującym składzie:

ZARZĄD
 1. Kol. Ryszard CZARNOTA - prezes,
 2. Kol. Ryszard MELLER - wiceprezes,
 3. Kol. Krzysztof ZABIEGLIŃSKI - sekretarz,
 4. Kol. Tadeusz GRZESIKOWSKI - skarbnik,
 5. Kol. Wincenty KUROWSKI - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Kol. Ryszard WOLIŃSKI - przewodniczący,
 2. Kol. Andrzej ADAMCZYK - sekretarz,
 3. Kol. Jerzy KACPRZAK - członek.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.