SO MW

KOŁO NR 4
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

UCHWAŁA Nr 5/2019 ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z 26 marca 2019 r.
w sprawie: powołania Koła terenowego Nr 4 Stowarzyszenia w Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni.
Na podstawie § 20, Statutu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP z 2015 roku uchwala się co następuje:
1. Zarząd Główny SOMW RP rozpatrzył wniosek – sprawozdanie z założenia koła terenowego SOMW RP w Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego i wyborze władz Koła. Na zebraniu założycielskim obecnych było 27 oficerów, na listę członków wpisało się 17 oficerów. Na koniec 2020 r. Koło liczy 18 członków.
2. Wybrano władze koła:
prezes – kmdr Andrzej KLASA,
wiceprezes – kmdr ppor. Jarosław DZIEKOŃSKI;
sekretarz – kmdr ppor. Piotr ADAMCZAK;
skarbnik – kmdr ppor. Piotr DULAS.
3. Przydzielono kołu terenowemu: numer 4 (cztery) w Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni.
4. Wniosek został zaakceptowany przez wszystkich członków ZG obecnych na Zebraniu.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisali: sekretarz ZG SOMW RP Stanisław TEICHERT , prezes ZG SOMW RP Maciej WĘGLEWSKI
Podpisy na oryginale. Za zgodność: sekretarz ZG SOMW RP Stanisław TEICHERT.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.