SO MW

KOŁO NR 3
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

8 października 2015 r. Walne Zebranie Koła nr 3, założone w 1997 roku przez oficerów promocji 1956 r., w związku ze znacznym zmniejszeniem liczby członków podjęło uchwałę o samorozwiązaniu i przekazaniu dokumentów Zarządowi Głównemu.

14 listopada 2016 roku odbyło się zebranie założycielskie koła terenowego, które utworzyli oficerowie 6. Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni i wystąpili do Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o jego zarejestrowanie, które
w momencie założenia liczyło 23 członków. ZG na swoim posiedzeniu 22 listopada 2016 roku podjął uchwałę powołującą nowe koło terenowe i nadał mu nazwę: „Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP Koło nr 3 w Gdyni”.

Koło to nie jest kontynuacją rozwiązanego 8 października 2015 roku Koła Nr 3.

W skład władz Koła nr 3 od założenia do 8.03.2018 r. wchodzili:

Zarząd:

 1. Prezes – Ryszard INIEC
 2. Sekretarz – Anna SIUDAK
 3. Skarbnik – Wojciech KLEIN
 4. Członek – Artur CZAJKOWSKI
Komisja Rewizyjna:
 1. Przewodniczący – Karol KIDYBA
 2. Sekretarz – Piotr BUTKIEWICZ
 3. Członek – Paweł GRĄŻAWSKI

Od 8 marca 2018 roku skład władz Koła nr 3 jest następujący:

ZARZĄD:

 1. Wojciech KLEIN - prezes
 2. Rafał STANKIEWICZ - wiceprezes i sekretarz
 3. Paula TUREK - skarbnik
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Karol KIDYBA - przewodniczący
 2. Paweł GRĄŻAWSKI - sekretarz
 3. Artur ZYMKOWSKI - członek


10 lutego 2022 roku na Zebraniu Koła nr 3, na wniosek kol. Wojciecha KLEINA wybrano nowe władze na kolejną kadencję w następującym składzie:

ZARZĄD

1. Prezes - Paweł GRĄŻAWSKI
2. Sekretarz - Monika JASTRZĘBOWSKA
3. Skarbnik - Paula TUREK

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący - Karol KIDYBA
2. Sekretarz - Artur ZYMKOWSKI
3. Członek - Paweł MAKRUCKI

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.