SO MW

KOŁO NR 2
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 2 utworzone 25 lutego 1997 r. było tzw. kołem rocznikowym i skupiało absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, rocznik promocji 1955. Zgodnie z Uchwałą Zebrania rozwiązane zostało z dniem 31 grudnia 2019 roku. Ostatnim prezesem był Igor Wasilewski.


16 listopada 2022 roku odbyło się zebranie inaugurujące powstanie nowego Koła nr 2 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest ono kontynuatorem Koła oficerów rocznika promocji 1955 roku.
Nowe Koło nr 2 stworzyli oficerowie absolwenci WSMW 1983 roku.

Skład pierwszych władz koła nr 2:

Zarząd Koła
  1. Kol. Adam Chrostowski - prezes
  2. Kol. Stefan Szymański - zastępca prezesa
  3. Kol. Cezary Braciszewski - sekretarz
  4. Kol. Krzysztof Brakoniecki - skarbnik
Komisja Rewizyjna powołana zostanie na kolejnym zebraniu.
Na podstawie Uchwały nr 11/2022 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2022 roku, § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP z 2016 roku, Koło nr 2 otrzymało nazwę: „Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Koło nr 2 Rocznika promocji WSMW 1982 w Gdyni”. Opracował: Cezary Braciszewski.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.