SO MW

KOŁO NR 13
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 13 utworzono 18.11.2011 r podczas IV spotkania integracyjnego dowódców okrętów 13. Dywizjonu Trałowców. Na spotkaniu tym, jako zaproszony gość był obecny prezes ZG SOMW RP wiceadmirał Maciej Węglewski, który zaproponował powołanie do życia kolejnego koła terenowego. Zebranie, po przegłosowaniu wniosku o powołaniu Koła nadało mu numer 13. Numer jest symboliczny i nawiązuje do tradycji i nierozerwalnej więzi jego członków z istniejącym 13. Dywizjonem Trałowców, bazującym przez wiele lat w Porcie Wojennym Hel a następnie Gdynia. W dniu założenia koło liczyło 25 członków.

Na Zebraniu 28.10.2016 roku wybrano Zarząd w składzie:

 1. Kol. Mirosław ONISZCZUK – prezes,
 2. Kol. Ryszard PIÓRKOWSKI – sekretarz,
 3. Kol. Józef KACZMARSKI - skarbnik,
 4. Kol. Piotr SIKORA – członek,
 5. Kol. Jan ZGODZIŃSKI – członek.

Komisję Rewizyjną Koła wybrano w składzie:

 1. Krzysztof RYBAK – przewodniczący,
 2. Andrzej DANILEWICZ – sekretarz,
 3. Przemysław IWEN – członek.

Od grudnia 2020 roku skład władz jest następujący:
Zarząd
 1. Kol. Mirosław ONISZCZUK - prezes,
 2. Kol. Ryszard PIÓRKOWSKI - sekretarz,
 3. Kol. Józef KACZMARSKI - skarbnik,
 4. Kol. Jarosław IWAŃCZUK - członek.

Komisja Rewizyjna
 1. Kol. Przemysław IWEN - przewodniczący,
 2. Kol. Krzysztof RYBAK - sekretarz,
 3. Kol. Michał ŚWIERKOSZ - członek.

W grudniu 2020 roku Koło posiadało 40 członków.


INFORMACJE O KOLE NR 13Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.