SO MW

KOŁO NR 11
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło nr 11 powstało 22 kwietnia 2014 roku wraz ze złożeniem wniosku do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przez grupę inicjatywną oficerów służących w Dywizjonie Okrętów Podwodnych w Gdyni. Celem głównym powołania koła jest integracja środowiska oficerów okrętów podwodnych będących w służbie czynnej, w rezerwie lub w stanie spoczynku ze środowiskiem pozostałych oficerów marynarki oraz popularyzacja tematyki związanej z okrętami podwodnymi. Komitet Założycielski, mający za cel utworzenia Terenowego Koła Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej powstał z inspiracji prezesa Zarządu Głównego wiceadmirała rezerwy Macieja WĘGLEWSKIEGO i składał się w dniu powstania z dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych i pięciu dowódców okrętów wchodzących w skład tej jednostki wojskowej:


 • dowódca dOP - kmdr Sławomir WIŚNIEWSKI;
 • dowódca ORP „Orzeł” - kmdr por. Roman GĘZIKIEWICZ;
 • dowódca ORP „Bielik” - kmdr por. Robert RACHWAŁ;
 • dowódca ORP „Sokół” - kmdr ppor. Tomasz SOŁKIEWICZ;
 • dowódca ORP „Sęp” - kmdr ppor. Tomasz WITKIEWICZ;
 • dowódca ORP „Kondor" - kmdr ppor. Krzysztof SNARSKI;

Koło nr 11 jest otwarte na wszystkich oficerów, którzy kiedykolwiek pełnili lub pełnią służbę na okrętach podwodnych.

W wyniku głosowania powołano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

 1. Tomasz WITKIEWICZ – prezes;
 2. Tomasz SOŁKIEWICZ – sekretarz;
 3. Roman GĘZIKIEWICZ – skarbnik.

oraz Komisje Rewizyjna w składzie:
 1. Robert RACHWAŁ - przewodniczący;
 2. Krzysztof SNARSKI - sekretarz;
 3. Sławomir WIŚNIEWSKI - członek.

Od 2020 roku skład władz Koła jest następujący:

Zarząd:
 1. Maciej BIELAK - prezes,
 2. Tomasz WITKIEWICZ - wiceprezes,
 3. Łukasz RUMKOWSKI - skarbnik.

Komisja Rewizyjna:
 1. Krzysztof BAUTEMBACH - przewodniczący,
 2. Roman GĘZIKIEWICZ - sekretarz,
 3. Tomasz SOŁKIEWICZ - członek.

Koło liczy 16 członków.


Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.