SO MW

KOŁO NR 10
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

3 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, na którym rozpatrzono wniosek Komitetu Założycielskiego dot. utworzenia Terenowego Koła Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej przy Centrum Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Dokumenty do akceptacji przedłożył przewodniczący Komitetu Założycielskiego kol. Dariusz KLOSKOWSKI. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami i wysłuchaniu relacji z Zebrania Założycielskiego, na którym było obecnych 15. Członków Założycieli, zatwierdził wniosek i podjął Uchwałę o powołaniu Terenowego Koła SOMW RP z siedzibą w Ustce, nadając mu numer10 . Koło powstało z inicjatywy prezesa ZG wiceadmirała Macieja WĘGLEWSKIEGO.

29 października 2013 r. Koło nr 10 liczyło 25 członków zwyczajnych. W grudniu 2020 roku Koło liczyło 31 członków.

Skład pierwszego Zarządu Koła nr 10:

  1. Tomasz ZAWISZA – prezes
  2. Wojciech PASZKOWSKI – sekretarz
  3. Wojciech KORDUS – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  1. Mirosław SMAGIEŁ – przewodniczący
  2. Marian FILIPEK – sekretarz
  3. Olaf KOSMACZ – członekUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.