SO MW

KOŁO NR 1
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Koło Nr 1 utworzono 24 kwietnia 1993 r. Stanowi konglomerat różnych roczników oksywskiej ALMA MATER oraz różnych środowisk oficerów służących w Marynarce Wojennej.
Koło liczy na koniec 2020 roku 58 członków zwyczajnych, w tym trzech członków honorowych.


16 kwietnia 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze na następne cztery lata:


Zarząd:
  1. Marek BRĄGOSZEWSKI – prezes
  2. Stanisław TEICHERT – sekretarz
  3. Bogdan GIERSZEWSKI – skarbnik
  4. Zygmunt OSIADACZ – członek
  5. Henryk WACEWICZ – członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Bronisław TRZPIS – przewodniczący
  2. Leonard BUDNIAK – członek
  3. Andrzej JAŚNIEWSKI - członek

Do 16.04.2019 r. w składzie zarządu był kol. Piotr BĄTKOWSKI, którego zastąpił kol. Henryk WACEWICZ.


PLAN DZIAŁANIA KOŁA NR 1 NA 2017 ROK


ZARZĄD KOŁA NR 1
od 17 lutego 2015 rokuUwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.