SO MW

KOŁO NR 14
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

31 maja 2017 r. w Komendzie Portu Wojennego Gdynia powstało koło terenowe SOMW RP. Na podstawie Statutu na wniosek członków założycieli Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął 20 czerwca 2017 roku Uchwałę powołującą do życia Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej Koło nr 14 w Gdyni. W dniu założenia koło liczyło 5 członków.

Na Zebraniu założycielskim 31 maja 2017 roku wybrano Zarząd w składzie:

 1. Kol. Przemysław CZERNUSZYC – prezes,
 2. Kol. Marek MARCINIEC – sekretarz,
 3. Kol. Rafał KOPYT – skarbnik,
 4. Kol. Marek BIERNACKI – członek,
 5. Kol. Andrzej ŁYSAKOWSKI – członek.

Komisji Rewizyjnej Koła nie powołano.


Na Zebraniu 4 października 2019 roku wybrano Zarząd Koła w następujacym składzie:

 1. Kol. Marek MARCINIEC - prezes, od 23.X 2020 r. kol. Kacper ZARYCHTA,
 2. Kol. Agnieszka HYDZIK - sekretarz,
 3. Kol. Rafał KOPYT - skarbnik,
 4. Kol. Marek BIERNACKI - członek,
 5. Kol. Andrzej ŁYSAKOWSKI - członek.
Komisja Rewizyjna
 1. Kol. Sławomir PATYNA - przewodniczący,
 2. Kol. Zbigniew SZWEC - sekretarz,
 3. Kol. Jerzy MASŁOWSKI - członek.
Koło liczy obecnie 21 członków.

Na zebraniu 23 października 2020 roku wybrano na prezesa ZK nr 14 kol. Kacpra Zarychtę. Pozostały skład Zarządu bez zmian.
Wybory odbyły się ponieważ kol. Marek Marciniec przeszedł do innego koła terenowego.

Na Zebraniu 15 czerwca 2023 roku wybrano Zarząd Koła w składzie:

 1. Kol. Maciej KALETA - prezes,
 2. Kol. Wojciech GORLICKI - sekretarz,
 3. Kol. Radosław JÓŹWIAK - skarbnik.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.