SO MW

KOŁO NR 12
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Zarząd Główny na swoim posiedzeniu 23 czerwca 2016 roku podjął Uchwałę powołującą Koło nr 12. Koło to zrzesza oficerów w służbie czynnej i rezerwistów, którzy służyli i służą na stanowiskach związanych z łącznością, obserwacją techniczną i informatyką na okrętach, w dowództwach i sztabach oraz jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej. Celem działalności Koła jest integracja tego środowiska, zacieśnianie więzi, dzielenie się doświadczeniami i wspomnieniami oraz wspieranie tych, którzy nosili bądź jeszcze noszą mundur oficera MW. W dniu powołania Koło liczyło 10 członków. Pierwszy zarząd wybrany na Zebraniu założycielskim działał w następującym składzie:


Zarząd koła nr 12:
  1. Jarosław BUDZISZ – prezes
  2. Tomasz SZYMAŃSKI – sekretarz
  3. Robert OLSZOWY – skarbnik
  4. Andrzej PISKOREK – członek
  5. Marek TROŚCIANKO – członek

Od 2019 roku Zarząd działa w następującym składzie:
  1. Tomasz SZYMAŃSKI - prezes,
  2. Jarosław ZARĘBIŃSKI - sekretarz,
  3. Marek TROŚCIANKO - skarbnik,
  4. Robert OLSZOWY - członek,
  5. Andrzej PISKOREK - członek.

Na koniec grudnia 2020 r. Koło posiadało 22 członków.Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.